Zespół Szkół Mechanicznych nr 4 w Krakowie od wielu lat dzięki dyrektorowi szkoły mgr Annie Łabno kultywuje wzorcowo tradycje związane z Armią Krajową i Patronem szkoły gen. Augustem, Emilem Fieldorfem.

Warto przypomnieć, że w 2009 roku w krakowskiej Jednostce NIL żołnierze Armii Krajowej z prezesem ZG ś.p. Czesławem Cywińskim i prezesem Okręgu Małopolska Ryszardem Brodowskim przekazali symboliczną pałeczkę „sztafety pokoleń” żołnierzom Jednostki oraz młodzieży z ZSM nr 4. Uroczystość ta odbyła się w obecności córki generała ś.p. Marii Czarskiej-Fieldorf.


20 marca br. w 120. rocznicę urodzin generała Fieldorfa w obecności dowódcy Jednostki NIL płk. Mirosława Krupy, Leszka Zachuty z rodziny generała, przedstawicieli władz Dzielnicy I Stare Miasto, Muzeum AK w Krakowie i młodzieży szkolnej zainaugurował działalność szkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej.

Uroczystość inauguracyjną poprzedziło wręczenie legitymacji członków ŚZŻ AK bez uprawnień kombatancki opiekunom Klubu: mgr. Adamowi Kujawie i mgr Agacie Legler. Legitymacje wręczył Prezes Okręgu Małopolska Ryszard Brodowski, a inauguracji Klubu dokonał Piotr W. Kurek przewodniczący Komisji ds. Młodzieży ZG. Po części oficjalnej młodzież szkolna zaprezentowała sylwetkę gen. A.E Fieldorfa oraz stojący na bardzo wysokim poziomie spektakl słowno-muzyczny.

Uroczystość zakończyło składanie wiązanek kwiatów pod znajdującą się w szkole tablicą generała „Nila”.

Zwieńczeniem uroczystości w ZSM nr 4 był wernisaż wystawy "Losy gen. Emila Fieldorfa "Nila" z prelekcją Leszka Zachuty w Muzeum AK w Krakowie.

                                                                                                                      Piotr W. Kurek

/S.K/


                              Fot. ZSM nr 4

                              Fot. ZSM nr 4

                              Fot. ZSM nr 4

                              Fot. ZSM nr 4