W dniach 25 i 26 marca br. w Centrum Konferencyjnym WP Ministerstwa Obrony Narodowej odbyła się konferencja naukowa nt.: „Tobie Ojczyzno Armia Krajowa – XXV lat ŚZŻAK" i XIV Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów ŚZŻAK.

Uroczystości przedzjazdowe poprzedziła w dniu 24 marca br. gala na Zamku Królewskim z okazji XXV-lecia naszego Związku, podczas której zebrani wysłuchali wykładu okolicznościowego prof. dr hab. Wiesława Jana Wysockiego pt. „Tobie Ojczyzno Armii Krajowa” oraz recitalu fortepianowego reprezentanta Polski na XVII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina.  

Na uroczystość w Zamku Królewskim przybyło wielu znamienitych gości, którzy pod adresem naszego Związku skierowali wiele ciepłych słów. Podczas uroczystości wręczono nagrodę im. Jerzego Ślaskiego, przyznawaną przez nasz Związek za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej, publicystycznej, dydaktycznej utrwalającej i rozpowszechniającej wiedzę o Polskim Państwie Podziemnym i Armii Krajowej. Laureatami zostali: Mirosław Kopa - członek władz Okręgu Łódź ŚZŻAK, zaangażowany w upamiętnianie walk AK na terenie woj. łódzkiego oraz Fundacja Filmowa Armii Krajowej. Nagrody pieniężne dla laureatów ufundowali Narodowe Centrum Kultury i Fundacja Banku Zachodniego WBK Grupa Santander.

Uroczystość była również okazją do wręczenia młodemu pokoleniu nagród za zajęcie pięciu pierwszych miejsc w zorganizowanym internetowym Ogólnopolskim Konkursie „Historia Armii Krajowej” im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”. Laureatami zostali uczniowie szkół ponadpodstawowych: Jarosław Gil, Monika Kwapisz, Katarzyna Szubstarska, Maria Szlezynger, Magdalena Piaskowska. Nagrody dla laureatów ufundowali: Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego, firma "Ochnik", firma "Pro-Play", Centralna Biblioteka Wojskowa, Instytut Pamięci Narodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Narodowy Bank Polski. Nagrody wręczyli: przewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. Marek Cieciura i przewodniczący Komitetu Naukowego prof. Witold Gutkowski.

W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwa Obrony Narodowej, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytutu Pamięci Narodowej oraz organizacji kombatanckich.

Uroczystość na Zamku Królewskim zakończyła się w Skarbcu Zamkowym wspólną lampką wina i tortem.

Całą uroczystość poprowadziła Małgorzata Karolina Piekarska. Organizatorem była Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego dzięki wsparciu finanowemu: Głównej Biblioteki Lekarskiej, firmy Lambda sp. z o.o. i firmy Format sp. z o.o.

Następne dwa dni tj. 25-26 marca br. delegaci i członkowie władz spędzili na konferencji naukowej nt.: „Tobie Ojczyzno Armia Krajowa – XXV lat ŚZŻAK" i XIV Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów ŚZŻAK.

Uroczystości poprzedziła Msza Święta w kaplicy Pułku Ochrony, którą celebrował ks. komandor Janusz Bąk z Ordynariatu Polowego WP.

Obrady były również okazją do uhonorowania naszych członków medalami. W imieniu Prezydenta RP, Minister Jan Stanisław Ciechanowski - Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wręczył Złoty Krzyż Zasługi Janowi Piątkowi. Szef Urzędu odznaczył również Medalem „Pro Patria” Fundację Filmową Armii Krajowej oraz Franciszka Chrostowskiego i Janusza Kamockiego.

Nasz Związek uhonorował Odznaczeniem Pamiątkowym „Za Zasługi dla ŚZŻAK” osoby współpracujące z naszym Związkiem. Okręg Pomorski ŚZŻAK uhonorował odznaką 25-lecia Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK, Kierownika Sekretariatu ZG ŚZŻAK Kol. Iwonę Stępień za 25-letni wkład pracy na rzecz naszego Związku.

Kolejnym punktem był panel konferencyjny, podczas którego zebrani mogli wysłuchać następujących referatów:

- „25 letnia historia Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i jego wpływ na kształt sceny publicznej kraju”; prelegent płk prof. dr hab. Krzysztof Komorowski,

- „Problematyka przyszłości Związku, ze szczególnym uwzględnieniem Uchwały nr 12, XI Zjazdu Delegatów ŚZŻAK „Kontynuacja”; prelegent prof. dr hab. n. med. Mieczysław Szostek,

- „Idea, realizacja i przyszłość Etosu Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej”; prelegent prof. dr hab. n. med. Jerzy Majkowski,

- „Zastosowanie nowoczesnych technik informatycznych do propagowania świadomości historycznej i Etosu Armii Krajowej wśród młodego pokolenia”; prelegent prof. dr hab. inż. Marek Cieciura,

- „Obrona narodowa – zadanie dla każdego z nas”; prelegent prof. dr hab. Romuald Szeremietiew AON.

Zgodnie ze Statutem uprawnionych do wzięcia udziału w Zjeździe było 143 członków Związku tj. delegatów z poszczególnych Okręgów oraz członków władz centralnych. Ze względu na stan zdrowia na Zjazd przybyło 125 co oznaczało, że Zjazd posiadał zdolność do podejmowania prawnie skutecznych uchwał i przeprowadzenia wyborów organów władz statutowych.

W części sprawozdawczej przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu Głównego, a także sprawozdania poszczególnych władz naszego Związku za ostatnią kadencję. Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównemu Sądowi Koleżeńskiemu.

W trakcie zjazdu dokonano wyboru nowych władz. Prezesem Zarządu Głównego ŚZŻAK został ponownie prof. dr hab. Leszek Żukowski.

Wybrano również 10 osobowe Prezydium Zarządu Głównego ŚZŻAK, którego w tej kadencji członkami będą: Wojciech Barański, Eugenia Cegielska, Marek Cieciura, Maria Dmochowska, Ryszard Dorf, Maciej Jarosiński, Piotr Kurek, Mieczysław Szostek, Jan Wiesław Wysocki oraz Jerzy Żelaśkiewicz, a także 7 osobową Główną Komisję Rewizyjną oraz 9 osobowy Główny Sąd Koleżeński.

Podczas Zjazdu przyjęto również szereg uchwał i wniosków związanych z dalszą pracą organizacji. Obrady Zjazdu przebiegały w rzeczowej i poważnej atmosferze, nacechowanej troską o pozycję społeczną odchodzącego pokolenia weteranów Armii Krajowej, dalsze utrwalanie etosu walk o niepodległość i przekazywanie pojęcia służby Rzeczypospolitej dzieciom i wnukom żołnierzy.

Współorganizatorem konferencji był Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

/S.K/

List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

List Prezesa Rady Ministrów

List Ministra Obrony Narodowej

List Ministra Pracy i Polityki Społecznej

List Dyrektora Generalnego Gabinetu Marszałka Sejmu

List Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy

List Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

                                            fot. A.M.Nowacka

                                             fot. A.M.Nowacka

                                     fot. A.M.Nowacka

                                            fot. A.M.Nowacka

                                    fot. A.M.Nowacka

                                             fot. A.M.Nowacka

                                             fot. A.M.Nowacka

                                             fot. A.M.Nowacka

                                             fot. A.M.Nowacka

                                                                           fot. A.M.Nowacka