W dniu 1 kwietnia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Prezydium ZG nowej kadencji 2015-2018, podczas którego członkowie Prezydium ZG ukonstytuowali się tj. wybrali ze swojego grona trzech Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.

Wiceprezesami zostali: Kol. Wojciech Barański oraz ponownie Kol. Mieczysław Szostek i Kol. Jerzy Żelaśkiewicz, Sekretarzem Kol. Ryszard Dorf, a Skarbnikiem również ponownie Maciej Jarosiński.

Rzecznikiem Prasowym ŚZŻAK została Kol. Maria Dmochowska.

Ponadto podczas pierwszego posiedzenia członkowie Prezydium ustalili zakres obowiązków i prac oraz dyżury na obecną kadencję.

/S.K/