Ponad 100 uczestników wzięło udział w pierwszej edycji konkursu zorganizowanego przez Muzeum Armii Krajowej „Zwycięski orle nasz leć”. Nagrody były przyznawane w trzech kategoriach: plastycznej, literackiej i multimedialnej.

"Daję Wam ostatni rozkaz…” – ten przekaz Leopolda Okulickiego z 19 stycznia 1945 roku w którym generał rozwiązuje Armię Krajową, stał się inspiracją do zorganizowania konkursu dla uczniów szkół podstawowych. Zadaniem dzieci było przedstawienie dalszych losów polskich żołnierzy, już po rozformowaniu struktur AK.

Największą popularnością cieszyła się kategoria plastyczna, dlatego wyróżnienia zostały przyznane w podziale na uczniów klas I-III oraz IV-VI. Tomasz Bień z pracą zatytułowaną „Żołnierz w więzieniu” i Mateusz Badura, który przygotował pracę plastyczną w formie krzyżówki, wygrali pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych. Pierwsze miejsce w kategorii multimedialnej zajął Szymon Pająk z prezentacją na temat Jacka Karpińskiego ps. „Mały Jacek”, inżyniera, informatyka i wynalazcy, projektanta minikomputera K-202, a jednocześnie żołnierza w Batalionie Zośka i uczestnika Powstania Warszawskiego. „ - To był zaszczyt gościć go w domu – zamyśliła się starsza pani. - Jak to?! – On był symbolem wolności. Tej wolności, której nie było” – to fragment tekstu Stanisława Sobczyka, który zajął pierwsze miejsce, ex aequo z Julią Bielą, w kategorii prac literackich.

We wrześniu, w związku z 70. rocznicą powstania Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Muzeum Armii Krajowej planuje wystawę prac konkursowych. Tegoroczna edycja konkursu była pierwszą, ale nie ostatnią – na początku 2016 roku zostanie ogłoszony temat przewodni kolejnej odsłony. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Jacek Majchrowski – prezydent Miasta Krakowa, Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Leszek Żukowski – Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK. Podczas wydarzenia Prezesa ZG ŚZŻAK reprezentował Maciej Jarosiński – skarbnik Związku.

Lista nagrodzonych:
Prace plastyczne:

Klasy I-III
1 miejsce            Tomasz Bień
Wyróżnienia:       Mieszko Ziarkowski, Mateusz Fatla, Alicja Zapotoczna

Klasy IV-VI
1 miejsce            Mateusz Badura
Wyróżnienia:       Nadia Skotnicka, Eliza Skowronek, Barbara Oliszewska
Prace multimedialne:

1 miejsce            Szymon Pająk
Wyróżnienia:       Michał Malara, Michał Kurek, Anna Cmilewska

Prace literackie:

1 miejsce            Julia Biela, Stanisław Sobczyk
Wyróżnienia:       Dominik Bień, Urszula Kwiecień

Jury:
dr Monika Nęcka – metodyk edukacji artystycznej, wykładowczyni Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
Agnieszka Staniszewska-Mól – zastępca dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta, polonistka, wykładowca akademicki, recenzent i korektor wielu wydawnictw i publikacji
Joanna Mrowiec – zastępca dyrektora Muzeum AK w Krakowie
Agnieszka Zaręba-Kotarba – kierownik Działu Edukacji, Promocji i Projektów Muzeum AK w Krakowie
Mateusz Gawlik – specjalista ds. edukacji Muzeum AK w Krakowie, przewodniczący Dyskusyjnego Klubu Filmowego im. Jana Karskiego
dr hab. Zbigniew Zblewski – pracownik naukowy i wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Relacja i zdjęcia dzięki uprzejmości Muzeum Armii Krajowej w Krakowie 

/S.K/
          praca Mateusza Badury

            praca Nadii Skotnickiej