W dniu 8 maja br. z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie Prezes ZG prof. dr hab. Leszek Żukowski wspólnie z Wiceprezesami ZG: Wojciechem Barańskim, Mieczysławem Szostkiem i Jerzym Żelaśkiewiczem złożyli w imieniu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wieniec przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

     Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się od odegrania hymnu oraz zmiany posterunku honorowego, a zakończyła defiladą pododdziałów reprezentacyjnych WP.

       Następnie podczas spotkania z weteranami w Centrum Konferencyjnym WP, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan S. Ciechanowski wręczył Medale Okolicznościowe "Obrońcy Ojczyzny 1939-1945". 

        Wieczorem odbył się capstrzyk podczas którego odbyło się widowisko historyczno-artystyczne pt. „1939-1945. Wspominamy”, pokaz sztucznych ogni oraz koncert Orkiestry Reprezentacyjnej WP.

/S.K/

                                       fot. A.M. Nowacka/UdsKiOR

                                       fot. A.M.Nowacka/UdsKiOR

                                       fot. A.M.Nowacka/UdsKiOR

                                        fot. A.M.Nowacka/UdsKiOR

                                       fot. A.M.Nowacka/UdsKiOR