W dniu 12 maja br. na zaproszenie Zarządu Głównego Związku Piłsudczyków oraz Instytutu Józefa Piłsudskiego, Skarbnik ZG Maciej Jarosiński, Sekretarz ZG Ryszard Dorf, członek Prezydium ZG prof. dr hab. Wiesław J. Wysocki oraz Prezes Fundacji PPP Anna Lewak, uczestniczyli w centralnych obchodach 80. rocznicy śmierci Marszała Polski Józefa Piłsudskiego.

     Uroczystość rozpoczęła się w samo południe uroczystą odprawą warty honorowej przy Grobie Nieznanego Żołnierza, po czym nastąpił Apel Pamięci „W hołdzie Marszałkowi” i złożenie kwiatów przed Grobem Nieznanego Żołnierza i pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

     Następnie przy udziale asysty honorowej WP, przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, wojskowych, kombatanckich oraz licznie zgromadzonej młodzieży ze szkół noszących imię Marszałka, członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” złożyli przyrzeczenie.

     Kolejnym punktem centralnych obchodów była uroczysta Msza Święta w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela, którą odprawił Jasnogórski Kapelan Żołnierzy Niepodległości ojciec prof. ppłk Eustachy Rakoczy.

     Po Mszy Świętej w Domu Literatury Polskiej nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom XVI Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczno-Literackiego poświęconego Marszałkowi.

/S.K/

                              fot. A.M.Nowacka/UdsKiOR

                              fot. A.M.Nowacka/UdsKiOR

                             fot. A.M.Nowacka/Uds.KiOR

                                                                           fot. A.M.Nowacka/Uds.KiOR

                                       fot. A.M.Nowacka/Uds.KiOR