W dniu 13 maja br., pod Patronatem Prezydent Miasta m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, na Zamku Królewskim odbył się jubileusz 25-lecia Związku Powstańców Warszawskich.

Związek Powstańców Warszawskich jest to organizacja kombatancka zrzeszająca byłych żołnierzy Powstania Warszawskiego 1944 roku, niezależnie od ich przynależności do organizacji konspiracyjnych. Związek powstał 14 maja 1990 r. z połączenia w jedną organizację Związku Powstańców Warszawskich i Stowarzyszenia Żołnierzy Powstania Warszawskiego 1944. 

Od samego początku, za wyjątkiem jednej kadencji (w latach 1994-1997), Prezesem Związku jest gen. bryg. Zbigniew Ścibor-Rylski ps. ”Motyl” – w Powstaniu Warszawskim dowódca kompanii w Batalionie „Czata 49” Zgrupowania Radosław.

Organizatorem uroczystości na Zamku Królewskim był: Związek Powstańców Warszawskich, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Urząd m.st. Warszawy oraz Zamek Królewski. Uroczystość zgromadziła wielu znamienitych gości. Listy do uczestników uroczystości wystosowali: Prezydent RP Bronisław Komorowski, Premier Ewa Kopacz i Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej podczas uroczystości reprezentowali: Prezes ZG prof. dr hab. Leszek Żukowski, Rzecznik Prasowy Maria Dmochowska oraz Wiceprezes ZG Wojciech Barański, który jest również członkiem Prezydium Związku Powstańców Warszawskich.

Więcej informacji o Związku Powstańców Warszawskich


/S.K/