W dniu 25 czerwca br. odbyło się 1. Zebranie Plenarne Zarządu Głównego kadencji 2015-2018.

Podczas zebrania dyskutowano nad sprawami istotnymi dla dalszej działalności naszego Związku, omówiono organizację pracy oraz sytuację bieżącą w Związku.

Dużo czasu poświęcono na omówienie realizacji wniosków z ostatniego XIV Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚZŻAK, i tak m.in.:

- powołano Komisję Statutową, która opracuje zmiany Statutu do przedłożenia w najbliższej kadencji do kolejnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego,

- zaapelowano o przekazywanie informacji z terenu o incydentach dotyczących szkalowania dobrego imienia AK. Ustalono, że koordynatorem w tym zakresie będzie Rzecznik Prasowy,

- postanowiono również, aby wniosek dotyczący zmiany nazwy naszego Związku nie został zrealizowany, ponieważ decyzja poprzedniego Zjazdu obligują do utrzymania dotychczasowej nazwy. Jednocześnie przypomniano, że jeszcze ponad 50 % członków naszego Związku stanowią weterani, a więc byli żołnierze AK.

Omówienie szczegółowe wszystkich wniosków z ostatniego Zjazdu zawarte jest w „Informacji Prezydium ZG”.

Członek Prezydium ZG Kol. Marek Cieciura przybliżył zebranym nową inicjatywę, którą nasz Związek chce podjąć, a mianowicie opracowanie tabliczek z tzw. kodem QR informujących o działaniach Armii Krajowej oraz jej żołnierzach. Tabliczki te będą umieszczane w miejscach pamięci (pomnikach, kopcach, tablicach pamiątkowych, itp) dotyczących działań Armii Krajowej oraz na płytach nagrobkowych żołnierzy Armii Krajowej.

Obrady były również okazją do wysłuchania głosów z terenu oraz podjęcia stosownych wniosków i uchwał niezbędnych w dalszej pracy naszego Związku.  

/S.K/

fot. S.K