Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej został wyróżniony przez Kapitułę, Statuetką „Bogu i Ojczyźnie” im. ks. Kardynała Władysława Rubina za wybitne osiągnięcia „w Krzewieniu Kultury Polskiej, Działalność Narodowo-Patriotyczną, Miłość do Narodu Polskiego i Wartości Chrześcijańskie”.

Kapituła Statuetki „Bogu i Ojczyźnie” im. Kardynała Władysława Rubina powołana została do życia w dniu 3 maja 2010 roku przez Komitet Założycielski Kapituły. W skład Komitetu Założycielskiego Kapituły weszli: Zarząd Stowarzyszenia Narodowo Patriotycznego „Rota” oraz Proboszcz Parafii Konkatedralnej św. Stanisława B.M w Lubaczowie. Kapitułę stanowią: Zarząd oraz Rada Kapituły. Zarząd Kapituły składa się z 3 do 5 osób. Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. W skład zarządu wchodzą: Proboszcz Parafii Konkatedralnej, Prezes oraz jeden z członków zarządu Stowarzyszenia „ROTA”, przedstawiciel władz lokalnych i organizacji pozarządowych. Radę stanowią zaś osoby zaproszone przez zarząd do udziału w Kapitule, a związane z osobą ks. kardynała W. Rubina oraz osoby o powszechnie znanym zaangażowaniu w działalność patriotyczną. Przewodniczącym Rady Kapituły jest każdorazowy Biskup Diecezji Zamojsko– Lubaczowskiej lub wskazana przez niego osoba.

Statuetka została wręczona w dniu 28.06.2015 r. na Polskim Festiwalu Pieśni, Piosenki i Poezji Patriotycznej „Bogu i Ojczyźnie” im. ks. Kardynała Władysława Rubina przy Parafii Św. Stanisława BM w Lubaczowie. W imieniu naszego Związku statuetkę odebrał Sekretarz Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Ryszard Dorf.

Tegoroczny festiwal podzielony był na trzy dni i trzy części: pierwsza – festiwal poezji patriotycznej, druga część poświęcona pieśniom i piosenkom patriotycznym, trzecia część festiwalu rozpoczęła się w niedzielę Mszą Św. Festiwalową, która została odprawiona w lubaczowskiej Konkatedrze. W trzecim dniu festiwalu na Rynku Miejskim odbyła się Gala Festiwalowa, podczas której m.in. zostały wręczone statuetki.

Uroczystość patronatem objął: Biskup Diecezji Zamojsko–Lubaczowskiej J.E. Ks. Biskup Marian Rojek i Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl. Natomiast organizatorami byli: Parafia św. Stanisława BM w Lubaczowie, Stowarzyszenie Narodowo – Patriotyczne ROTA w Lubaczowie, Miejski Dom Kultury w Lubaczowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Lubaczowie, Fundacja Pamięć i Tożsamość im. Jana Pawła II w Lubaczowie, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie oraz Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej pragnie serdecznie podziękować, za tak zaszczytne wyróżnienie.

/S.K/

fot. S.K