Spotkajmy się 13 września br. w Gręzówce k/Łukowa – swoją obecnością oddajmy hołd tym, którzy poświęcili swoje życie dla wolnej Polski.

W dniu 8 maja 1945r. zakończył się najkrwawszy konflikt w historii ludzkości, jakim była II wojna światowa. W dniu 18 października 1945r. pod miejscowością Pociecha koło Garbowa, na trasie z Lublin do Warszawy zostali skrytobójczo zamordowani przez Urząd Bezpieczeństwa kpt. Wacław Andrzej Rejmak ps. "Ostoja" i jego adiutant por. Mieczysław Kański ps. "Czeczot". Ta druga rocznica wiąże się z terenem Ziemi Łukowskiej, bowiem to na nim, w lasach Jaty, działał Oddział Partyzancki I Batalionu 35 Pułku Piechoty Armii Krajowej dowodzony przez legendarnego kpt. Wacława Rejmaka.

Rada i Wójt Gminy Łuków, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Łuków oraz Towarzystwo Przyrodniczo - Historyczne „Orlik” upamiętnią te wydarzenia organizując uroczystość o charakterze historyczno – patriotycznym z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej Sił Powietrznych. Celami uroczystości są zachowanie pamięci o ludziach, którzy walczyli o niepodległość Ojczyzny, upowszechnianie etosu Armii Krajowej oraz kształtowanie postawy patriotycznej wśród młodego pokolenia Polaków.

Honorowy patronat nad uroczystością objął prof. dr hab. Leszek Żukowski - Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Niech nikogo z nas nie zabraknie. W imieniu organizatorów zaproście Państwo rodzinę, przyjaciół, znajomych!