4 sierpnia 2015 uroczysty capstrzyk u stóp Kopca Marszałka Józefa Piłsudskiego na Sowińcu zainaugurował 50 (35. po wojnie) Marsz Szlakiem 1. Kompanii Kadrowej. W capstrzyku uczestniczył prezes Okręgu Małopolska Ryszard Brodowski, a uroczystość prowadził Edward Jankowski z Oddziału Małopolska Związku Piłsudczyków i jednocześnie prezes Oddziału Kraków Śródmieście ŚZŻAK.

    Na Sowińcu obecni byli przedstawiciele władz samorządowych Krakowa, a także gen. Bogusław Pacek prezes Federacji Organizacji Proobronnych. W przeddzień wymarszu w Katedrze Wawelskiej odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny, Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego żołnierzy, złożone zostały kwiaty przy trumnie Marszałka i grobowcu Lecha Kaczyńskiego Honorowego Protektora Marszu w latach 2006-2009.

    Marsz pod komenda kpt. POW Piotra Augustynowicza wyruszył 6 sierpnia z historycznych krakowskich Oleandrów i przez Michałowice, Słomniki, Miechów, Książ Wielki, Wodzisław, Jędrzejów, Chojny, Chęciny dotarł do Kielc.

    W Książu Wielkim Kadrówkę witał Jerzy Żelaśkiewicz wiceprezes Zarządu Głównego ŚZŻAK, który uczestniczył również w uroczystościach przed starostwem Powiatowym w Jędrzejowie wręczając zasłużonym dla Marszu Medale Pamiątkowe ŚZŻAK. Medalem między innymi wyróżniony został Honorowy Komendant Marszu Szlakiem 1. Kompanii Kadrowej, prezes Związku Piłsudczyków Jan J. Kasprzyk oraz córka gen. Antoniego Hedy Teresa Snopkiewicz.

    Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda składając wizytę w Jędrzejowie spotkał się także z uczestnikami Marszu Szlakiem 1. Kompanii Kadrowej, wręczona została Prezydentowi odznaka honorowa „Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki” oraz związane z Marszem pamiątkowe wydawnictwa.

    Uczestnicy Marszu nie zapominali o Armii Krajowej. Zapalane były znicze i składano wiązanki; w Wodzisławiu pod pomnikiem AK, w Jędrzejowie pod pomnikiem mjr. Stefana .Gądzio-Kosa oraz w Szewcach pod obeliskiem upamiętniającym zwycięską bitwę 2 baonu 3 pp Leg AK z Niemcami. W Szewcach   odprawiona została też polowa msza św.

    Warto dodać, że poczty sztandarowe Koła Wodzisław ŚZŻAK, Koła Jędrzejów ŚZŻAK, ze sztandarem jędrzejowskiego pp Armii Krajowej oraz poczet Zarządu Okręgu Kielce ŚZŻAK ze sztandarem „Jodły” witały uczestników Marszu.

    50. Marsz Szlakiem 1. Kompanii Kadrowej dotarł do Kielc 12 sierpnia. W trakcie przemarszu przez miasto w towarzystwie orkiestry wojskowej złożone zostały kwiaty na grobach poległych legionistów i żołnierzy z wojny polsko-bolszewickiej, a także przed pomnikiem Czynu Legionowego. Kadrówka zatrzymała się również przy rondzie im. gen. Antoniego Hedy „Szarego”, które odsłonięto i poświęcono z udziałem prezesa Okręgu Kielce ŚZŻAK mjr. Zbigniewa Mielczarka.

    Główne uroczystości w Kielcach odbyły się na Placu Wolności przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uczestników witał patron honorowy 50. Marszu wnuk Marszałka Krzysztof Jaraczewski. Karolina Kaczorowska małżonka ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie nieobecna z powodu stanu zdrowia wystosowała list do uczestników Marszu. Wśród witających Kadrówkę była również Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Beata Oczkowicz, Wojewoda Świętokrzyski Bożętyna Pałka-Koruba i Prezydent Kielc Wojciech Lubawski.

    Na Placu Wolności wręczane były Odznaki Honorowe Marszu uczestnikom którzy wielokrotnie brali udział w Kadrówce. W grupie wyróżnionych za trzykrotne przejście z krakowskich Oleandrów do Kielc znalazł się członek Prezydium ZG ŚZŻAK Piotr W. Kurek.

    Uroczystości pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego zakończył Apel Poległych po którym nastąpiła salwa honorowa i składane były wieńce. Rozwiązanie Marszu nastąpiło pod dawnym Pałacem Biskupów Krakowskich gdzie w 1914 roku mieściła się główna kwatera Józefa Piłsudskiego.

                                                                                                                                      Piotr W.Kurek

/S.K/

                                               fot. J.Wieczorek

                                              fot. U.Gładka

                                             fot. P.W.Kurek

                                            fot. P.W.Kurek