Konferecja "Światowej Federacji Weteranów"  (World  Veterans Federation ) odbyła sie w Paryżu w dniach 24 – 26 listopada 2010 r.     

Stowarzyszenie zostało utworzone w 1950 r. (obecnie obchodzi 60 rocznicę zrzesza narodowe organizacje Wteranów i Ofiar Wojen. W 1951 roku uzyskało patronat ONZ a w 1987 r. nazwę nieoficjalną wysłannika pokoju ("Peace Messenger".)

Obecna sesja odbywała się pod Patronatem Prezydenta Nicolasa Sarkozy, który z tej okazji przesłał do uczestników list z życzeniami i pozdrowieniami, którym napisał m.in. „gratuluję Wam z okazji kolejnej konferencji i życzę dalszej aktywności na arenie międzynarodowej w trosce o obronę duchową i materialną weteranów w służbie dalszego międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa“.

Specjalne życzenia przesłał też Ralph Bunche – Laureat Pokojowej Nagrody Pokoju.  
Gospodarzem spotkania w imieniu Prezydenta Francji był Minister Obrony Narodowej Francji.

Federacja zrzesza ponad 100 organizacji narodowych z 91 krajów (z 4 kontynantów).W spotkaniach poza przedstawicielami organizacji brali czynny udział także reprezentanci Władz Administracji Państwowych (Ministerstw ) zajmujących się problematyką weteranów i ofiar wojen.
Polskę reprezentowali Min.Ciechanowski –  Szef Urządu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych, Dyr.Polańczyk – Dyr. Urz.d/s Komb. i Osób Repr.,Płk.Całka - Prezes Zw. Komb. i Osób Represjonowanych oraz M.Szostek przedstwawiciel Ś.Z.Ż.AK.

Obrady odbywały się w języku angielskim, zresztą nigdy nie przewidywano tłumaczeń na inne języki co było zaznaczone w zaproszeniach.

O rodowodzie politycznym organizacji zrzeszonych w tej Federacji trudnio  jest powiedzieć, gdyż w dostępnych dokumentach oficjalnych, brak było takich informacji.Osoby reprezentujące Polskę na poprzednich konferencjach nie przedstwawiły takich informacji ani w polskim ani obcym języku. Z rozmów kuluarowych jakie odbywałem z niektórymi przedswaicielami wynika, że nazwy organizacji jakie delegaci reprezentowali  najczęściej wiążą się z Weteranami Walk, Inwalidami Wojennymi, Żołnierzami Walk o Niepodległość it.p. co jak wiadomo nam Polakom niewiele mówi, nie wiadomo kogo wyzwalali i komu służyli.

Warto zaznaczyć, że na sali obrad byli przedstawiciele Niemiec, Serbii, Chorwacji, Ukrainy, Mozambiku, Rosji, Austrii, Nigerii, Estonii, Bułgarii, Hiszpanii i i. co nie ułatwia poznania ich rodowodów.

Głównym celem konferencji była informacja przekazana przez stowarzyszenia narodowe i przedstawicieli  administracji rządowych o sytuacji materialnej kombatantów i ofiar wojny.

Warto podkreślić, że podawane informacje okazały się mało miarodajne, gdyż przekazywane  były najczęściej w walucie danego kraju, (wyjątkowo przeliczane na dol.). Oznacza to, że weteran czy inwalida często dostaje jakieś dodatkowe gratyfikacje ale niewiele to mówi przeciętnemu słuchaczowi jaką to ma wartość, gdyż nie odnoszono tego w % do średnich pensji w danym kraju. (Myślę, że to juz wina organizatorów).

Zabierając głos na sesji Plenarnej Min.Ciechanowski, jako jeden z niewielu przedstawicieli Administracji Rządowej , przekazał dość szeroką informację o sytuacji weteranów i kombatanatów w Polsce. 

Z nieoficjalnych informacji wiem, że Bord Federacji (Zarząd) został zaproszony do Polski, celem wymiany doświadzceń i zapoznania się z sytuacją Kombatantów w naszym Kraju.

Z informacji wstępnych wiem, że Polacy są bardzo „lużno „ ziązani ze Światową Federacją Weteranów.Wynika to z pewnych uprzedzeń ideologicznych, mówiącyc o tym, że  organizacja ta jest zdominowana przez reprezentatów ruchów komunistycznych i nacjonalistycznych.Kontakty polskie z Federacją są bardzo sporadyczne, a osoby biorące udział w tych spotkaniach przekazywały bardzo skąpe informacje.

Istnieje potrzeba  poznania rodowodów organizacji zrzeszonych w Federacji zanim się powie ostatnie słowo. Nie można lekcewżyć zaproszenia na konferencję  delegacji z 91 krajów w tym ze Stanów Zjednoczonych,Australii, ze wszystkich krajów Europy w tym zwłaszcza ze Szwecji, Anglii, Niemiec, Francji tym bardziej, że  Gospodarzem i Patronem takich konterencji jest najczęściej Prezydent danego Kraju, a protektoratem otacza ONZ. W takich konferencjach powinien uczestniczyć przedstwawiciel Ś.Z.Ż.A.K. który zna dobrze język angielski aby mógł przekazać nam prawdziwą informację o zainteresowaniach i nastrojach ale i także o ich rodowodzie politycznym.

PS.
Podczas oficjalnej ceremonii składania wieńców na grobie nieznanego żołnierza pod Łukiem Tryumfalnym, uczestniczł poczet Żołnierzy AK z z Francji i wyraził zdziwienie, że nie ma pocztu z Polski. 

Mieczysław SZOSTEK