13 listopada 2015 roku w sali dębowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze z okazji 25-lecia powstania Okręgu odbyła się sesja popularno-naukowa.


Na uroczystość przybyli członkowie Związku i ich rodziny, pełnomocnicy Wojewody Lubuskiego i Marszałka Województwa Lubuskiego, ks.bp Adam Dyczkowski, oficerowie 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku , 5 Lubuskiego Pułku Artylerii w Sulechowie, 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej z  Żagania, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego  i  Wojskowej Komendy Uzupełnień. Na sesję licznie przybyli prezesi związków kombatanckich Zielonej Góry, uczniowie Gimnazjum Nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego noszących imię gen. Stefana Roweckiego "Grota", Strzelcy z JS 4953, harcerze Hufca Zielona Góra ZHP. Zarząd Główny ŚZŻAK reprezentował prof. Marek Cieciura - członek Prezydium ZG.


W  podziękowaniu za umacnianie wizerunku, tradycji i dokonań Związku i  Okręgu - Zarząd Główny odznaczył i wyróżnił szereg osób i instytucji. Odznaczenia i dyplomy wręczył członek Prezydium ZG prof. Marek Cieciura i prezes Okręgu Zielona Góra Leszek Kornosz.

Następnie w zasadniczej części sesji referaty wygłosili:

- prof. dr hab. inż. Mark Cieciura członek  Prezydium Zarządu Głównego ŚZŻAK, – temat wystąpienia „Informatyczne wspomaganie kształcenia na przykładzie historii Armii Krajowej”.

- prof. dr hab. Wiesław Hładkiewicz  Kierownik Zakładu Teorii i Metodologii Badań Politologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego  - temat wystąpienia – „Powstanie Warszawskie  – Mity i rzeczywistość”.

- kpt Leszek Wieniawa– Długoszowski - wiceprezes ZO ŚZŻAK - temat wystąpienia „Refleksja żołnierza Armii Krajowej”.

- mgrMarek Musielak - sekretarz ZO ŚZŻAK, autor książki  i prof. Wiesław Hładkiewiczpodzielili się refleksjamina temat książki "Na straży honoru Ojczyzny"

- dr Przemysław Bartkowiak kustosz dyplomowany, kierownik Działu Informacji Regionalnej i Bibliograficznej WiMBP - temat referatu „Zarys działalności Szarych Szeregów w okresie II wojny światowej.

- Kinga Raczkiewicz – uczennica III klasy Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze temat wystąpienia „Etos Armii Krajowej widziany oczami młodego człowieka”.

 Ćwik Andrzej Portała drużynowy 22 Drużyny Harcerskiej KRZESIWO  Hufiec Międzyrzecz ZHP – „Etos Szarych Szeregów widziany oczami młodego człowieka”.


Jubileuszową sesję zakończyliuczniowie LO im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Czerwieńsku  - temat wystąpienia„Praca z bohaterem szkoły”.


W przeddzień sesji, 11 listopada br. na płycie nagrobkowej założyciela Okręgu Zielona Góra por. Floriana Porębskiego ps."Szary" umieszczono tabliczkę informacyjną z kodem QR, tabliczkę umieszczono także na grobie Antoniego Mikuckiego.