11 maja 2016 r. podczs obchodów Dnia Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych (SiMR) Politechniki Warszawskiej w budynku Wydziału pojawiły się trzy tabliczki z kodami QR.

Informacja o takim zamiarze została przekazana podczas uroczystego posiedzenia Rady Naukowej Wydziału SiMR przez Dziekana prof. Stanisława Radkowskiego.

W posiedzeniu Rady Naukowej brali udział członkowie Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (ZG ŚZŻAK): dr hab. inż. Marek Cieciura i dr inż. Piotr Kurek – pracownik Politechniki Warszawskiej.

Dziekan przekazał przedstawicielom ŚZŻAK medale upamiętniające 100 lecie Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej przyznane Prezesowi ŚZŻAK prof. Leszkowi Żukowskiemu i dr hab. inż. Markowi Cieciurze.

Przedstawiciel ŚZŻAK Marek Cieciura wygłosił referat „Upamiętnienie Armii Krajowej i jej żołnierzy”. Referat został poprzedzony pokazem filmu.

Przedstawiciel ŚZŻAK przekazał prof. Stanisławowi Wincenciakowi - Prorektorowi ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej Medal Pamiątkowy „Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” przyznany Politechnice Warszawskiej.

Po zakończeniu posiedzenia Rady Naukowej Dziekan przykleił pod tablicą poświęconą pamięci doc. Zbigniewa Lewandowskiego tabliczkę z kodem QR udostępniającą jego biogram.

Dziekan przykleił także pod tablicą umocowaną w 1947 r. podczas „I Zjazdu Wawelberczyków” tabliczkę z kodem QR udostępniającą życiorysy absolwentów i studentów Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. H. Wawelberga i S. Rotwanda, którzy byli żołnierzami Armii Krajowej.

Na zakończenie Dziekan i przedstawiciel ŚZŻAK odsłonili tabliczkę z kodami QR specjalnie przygotowaną dla Politechniki Warszawskiej.

MC/SK