28 czerwca 2016 r. podczas comiesięcznego zebrania Środowiska IV Obwodu AK Ochota zaplanowano odsłonięcie tabliczki z kodem QR na oddanym niedawno do użytku, po przebudowie, targowisku - dawnym Zieleniaku przy ul. Grójeckiej.

Inicjatorem akcji umieszczenia tabliczek informacyjnych na Zieleniaku był wiceburmistrz Dzielnicy Ochota p. Grzegorz Wysocki.

Na początku zebrania Przewodnicząca Środowiska kol. Władysława Marcinkiewicz wręczyła uczestniczącemu w zebraniu członkowi Prezydium Światowego Związku Żołnierzy AK prof. Markowi Cieciurze Medal Honorowy IV Obwodu AK Okręgu Warszawa.

W ten sposób Środowisko IV Obwodu  wyraziło  swoje uznanie i podziękowanie prof. Markowi Cieciurze za wielką akcję upamiętniania działań Armii Krajowej, w tym Powstania Warszawskiego na Ochocie  poprzez nowoczesną formę tabliczek informacyjnych z kodem QR.

O godz. 16.00 uroczyście odsłonięto tabliczkę z kodem QR. Na terenie targowiska zostało w sumie umieszczonych 5 takich tabliczek. Tabliczki udostępniają informacje dwóch rodzajów:

  • o obozie przejściowym zorganizowanym na terenie targowiska, do którego od 4 sierpnia 1944 r. "żołnierze" RONA spędzali wyrzuconych z domów mieszkańców - takie informacje były już dostępne od 1 czerwca 2015 r. z tabliczki umieszczonej na tablicy pamiątkowej zlokalizowanej na rogu Grójeckiej i Opaczewskiej - tabliczka ta było dotąd skanowana 120 razy. Tabliczki z kodami QR są umieszczone są od tego czasu także w 8 innych Miejscach Pamięci na Ochocie oraz w Mauzoleum Żołnierzy AK w Pęcicach.
  • z historii Armii Krajowej, m.in. w postaci pomocy i sprawdzianów dydaktycznych - tabliczki udostępniające takie informacje zostały przekazane do umieszczenia we wszystkich szkołach ponadpodstawowych na Ochocie.

Po odsłonięciu tabliczki kilku uczestników uroczystości osobiście zeskanowało umieszczone na tabliczce QR kody i pokazało innym uczestnikom wyświetlane informacje.

Należy podkreślić, że oprócz opisanych działań Środowisko IV Obwodu AK Ochota:

  • umieściło tabliczki z kodami QR na grobach 8 żołnierzy IV Obwodu AK Ochota na różnych cmentarzach w Warszawie. Przygotowano kolejne opisy, które będą dostępne z tabliczek z kodami QR przez 1 sierpnia tego roku.
  • publikuje w portalu Światowego Związku Żołnierzy AK kolejne numery Biuletynu Środowiska i przygotowuje opisy kolejnych Miejsc Pamięci na Ochocie, które będą udostępnione z tabliczek z kodami QR także przez 1 sierpnia tego roku.

                                                                                                                                             Opracował Mirosław Chada

/S.K/

                              Wręczanie Medalu Honorowego IV Obwodu Ochota AK

                              Pawilon handlowy na targowisku

                       Odsłonięta tabliczka z kodem QR

                                        Od lewej żołnierze z Ochoty: Witold Gutkowski, Teresa Kodelska-Łaszek, Czesław Łukasik, Westyna Gójska,

                                        Władysława Marcinkiewicz - przewodnicząca środowiska, Grzegorz Wysocki - wiceburmistrz Ochoty, Jerzy Róża,

                                        Grzegorz Dobaczewski - członek środowiska, Janusz Ginalski.

                              Skanowanie tabliczki

                             Tabliczka z kodem QR umieszczona na tablicy pamiątkowej zlokalizowanej na rogu Grójeckiej i Opaczewskiej