W dniu 11 września br. osoby najbardziej hojne, które dokonały wpłaty na rzecz Powstańców Warszawskich wspólnie z redaktorem Filipem Chajzerem, Prezesem ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszkiem Żukowskim oraz z-ca członka Prezydiom ZG Hanną Stadnik zwiedzali Muzeum Powstania Warszawskiego.

Zbiórkę pieniędzy na pomoc dla najbardziej potrzebujących Powstańców Warszawskich ogłosiło Muzeum Powstania Warszawskiego wspólnie z Filipem Chajzerem. Akcja trwała od 23 sierpnia do 1 września i w sumie na konto ŚZŻAK wpłynęło 300 000 zł. Pieniądze te zostaną przekazane na zapomogi.

Akcja została już zakończona, ale to nie znaczy, że nie można wesprzeć Powstańców. Pieniądze na konto Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej można wpłacać przez cały rok: Raiffeisen Bank Polska S.A. 06 1750 0012 0000 0000 2268 4221 z dopiskiem "Pomoc dla Powstańców".

Serdecznie dziękujemy!

S.K