14 września 20116 r. została uroczyście umocowana tabliczka z kodem QR poniżej tablicy pamiątkowej na budynku Archiwum Głównego Akt Dawnych przy ul. Długiej 7.

W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe: Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Środowiska Batalionu Armii Krajowej "Łukasiński", a także Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Pan Ryszard Wojtkowski, Dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych Pan dr Hubert Wajs, pracownicy Archiwum oraz Pan Maciej Rayzacher, który nagrał wszystkie opisy Miejsc Pamięci Armii Krajowej.

Zarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej reprezentowali: Prezes prof. dr hab. Leszek Żukowski oraz członkowie Prezydium ZG Marek Cieciura i Maciej Jarosiński.

Uroczystość otworzyli prof. dr hab. Leszek Żukowski i dr Hubert Wajs, którzy następnie przykleili tabliczkę z kodem QR, a Kolega Marek Cieciura zademonstrował uczestnikom uroczystości zawartość otwieranej z tabliczki strony internetowej.

Na zakończenie Maciej Rayzacher odczytał wybrane wiersze Anny Świrszczyńskiej "Budując barykadę" i "Gdy żołnierz kona".

S.K/M.C

                                       fot. Mirosław Chada

                                       fot. Karol Zgliński

                                        fot. Karol Zgliński

                                       fot. Karol Zgliński

                                       fot. Karol Zgliński

                                        fot. Karol Zgliński