W dniu 17 października br. w Centrum Konferencyjnym WP Ministerstwa Obrony Narodowej odbył się XVI Zjazd Delegatów ŚZŻAK - Nadzwyczajny.

Obrady rozpoczęły się od wręczenia Medalu Pamiątkowego „Za Zasługi ŚZŻAK” Panu Filipowi Chajzerowi – dziennikarzowi, który zorganizował wspólnie z Muzeum Powstania Warszawskiego internetową zbiórkę pieniędzy dla Powstańców Warszawskich. Akcja trwała od 23 sierpnia do 1 września i w sumie na konto ŚZŻAK wpłynęło ok. 300 000 zł. Pieniądze te zostały podzielone na pół i wspólnie ze Związkiem Powstańców Warszawskich przekazywane są na zapomogi.


Zgodnie ze Statutem uprawnionych do wzięcia udziału w Zjeździe było 130 członków Związku tj. delegatów z poszczególnych Okręgów oraz członków władz centralnych. Ze względu na stan zdrowia na Zjazd przybyły 82 osoby co oznaczało, że Zjazd posiadał zdolność do podejmowania prawnie skutecznych uchwał.


Celem zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu było uzupełnianie składu Prezydium ZG i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz uchwalenia regulaminów o charakterze ogólnozwiązkowym. Zjazd podjął również uchwałę o powiększeniu składu Głównego Sądu Koleżeńskiego.


W wyniku podjętych uchwał oraz przeprowadzeniu tajnych wyborów:

- na członka Prezydium zostali powołani Jerzy Majkowski, Hanna Stadnik. Zastępcami członka Prezydium zostali: Wojciech Parzyński, Jerzy Kruppe, Jacek Karczewski, Tadeusz Trela.

- na członka Głównej Komisji Rewizyjnej powołani zostali Waldemar Pernach, Tadeusz Stański oraz Łucjan Sokołowski. Zastępcami członka Głównej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Krystian Pielacha, Edward Kwiatkowski, Franciszek Żerański, Filip Kowalczyk.

- na członków Głównego Sądu Koleżeńskiego powołani zostali: Włodzimierz Pajdowski, Józef Małek, Tomasz Książek. Zastępcami członka Głównego Sądu Koleżeńskiego zostali wybrani: Jan Rusak, Lesław Welker, Krystyna Kulpa, Leopold Gomułkiewicz.


Podczas Zjazdu przyjęto również szereg uchwał i wniosków związanych z dalszą pracą naszej organizacji. Dzięki Prezydium Zjazdu, obrady Zjazdu przebiegały sprawnie w rzeczowej atmosferze, nacechowanej troską o pozycję społeczną odchodzącego pokolenia weteranów Armii Krajowej.

/S.K/

                                       fot. A.M. Nowacka-Brysiak

                                                            fot. A.M. Nowacka-Brysiak

                                       fot. A.M.Nowcka-Brysiak

                                       fot. A.M.Nowacka-Brysiak

                                        fot. A.M.Nowacka-Brysiak

                                        fot. A.M.Nowacka-Brysiak

                                       fot. A.M.Nowacka-Brysiak