W całym kraju z okazji Święta Niepodległości odbyły się uroczystości upamiętniające 98. rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Centralne obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się rano uroczystą Mszą Świętą w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Mszy św. przewodniczył Prymas Polski, abp Wojciech Polak, a homilię wygłosił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Podczas Mszy św. został odmówiony akt dziękczynienia i zawierzenia Opatrzności Bożej.

W uroczystej Mszy Świętej uczestniczył Prezydent RP, licznie zgromadzeni przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, dowódcy różnych rodzajów sił zbrojnych, przedstawiciele środowisk kombatanckich, harcerze, mieszkańcy stolicy oraz licznie zgromadzone poczty sztandarowe.

W południe na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się centralne obchody państwowe z udziałem Prezydenta RP, przedstawicieli rządu, generalicji, kombatantów, harcerzy i społeczeństwa. W czasie uroczystości podniesiono flagę prezydencką i państwową, odegrano hymn i oddano salut. Następnie odbyła się uroczysta odprawa i zmiana wart na posterunku honorowym przed Grobem Nieznanego Żołnierza, a Prezydent RP wygłosił uroczyste przemówienie, po którym nastąpiło złożenie wieńców, na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

W uroczystościach centralnych z okazji 98. rocznicy Odzyskania Niepodległości uczestniczyli licznie zgromadzeni członkowie Światowego Związku Żołnierz Armii Krajowej oraz poczty sztandarowe.

Wystąpienie Prezydenta RP

S.K

                                        fot. S.K

                                       fot. S.K

                                        fot. Bartosz Tchórzewski Błaszczyk

                                        fot. S.K 

                                       fot. Bartosz Tchórzewski Błaszczyk

                                       fot. Bartosz Tchórzewski Błaszczyk

                                        fot. S.K

                                                                                       fot. S.K

                                                                                       fot. S.K