W dniu 28 listopada br. Prezes ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski wraz z Sekretarzem ZG Ryszardem Dorfem i Skarbnikiem Maciejem Jarosińskim uczestniczyli w spotkaniu w 98. rocznicę Odzyskania Niepodległości „Niepodległa. Od listopada do listopada”.

Organizatorem był Przewodniczący Mazowieckiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych płk Józef Koleśnicki oraz Dyrektor Muzeum Niepodległości dr Tadeusz Skoczek.

Program obejmował sympozjum z udziałem prof. dr hab. Piotra Roguskiego, Ministra Jana Józefa Kasprzyka - p.o. Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz koncert fortepianowy w wykonaniu Katarzyny Kraszewskiej.

/S.K/

                                       fot. A.M Nowacka-Brysiak/UdsKiOR

                                       fot. A.M.Nowacka-Brysiak/UdsKiOR

                                       fot. A.M.Nowacka-Brysiak/UdsKiOR