W dniu 6 grudnia br. w Muzeum Powstania Warszawskiego został zainaugurowany kolejny punkt informacyjny projektu „Rachunek wdzięczności”.

Inicjatorem programu wsparcia jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, a przewiduje on dofinansowanie rachunków za gaz dla Powstańców Warszawskich do 900 zł rocznie.

Do programu „Rachunek wdzięczności PGNiG” może przystąpić osoba, która była uczestnikiem Powstania Warszawskiego - co poświadcza Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych - oraz posiada aktualną, zawartą z PGNiG Obrót Detaliczny, umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego.

Z ramienia Zarządu Głównego ŚZŻAK w inauguracji punktu udział wzięli: Prezes ZG prof. dr hab. Leszek Żukowski oraz Skarbnik ZG Maciej Jarosiński.

Punkt Informacyjny w Muzeum Powstania Warszawskiego czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00-16.30.

Wszelkie dokumenty oraz regulamin projektu są dostępne na stronie internetowej PGNiG

/S.K/


                                       fot. A.M.Nowacka-Brysiak/UdsKiOR

                                        fot. A.M.Nowacka-Brysiak/UdsKiOR

                                       fot. A.M.Nowacka-Brysiak/UdsKiOR