19 grudnia br. odbyło się kolejne 5. posiedzenie Zarządu Głównego ŚZŻAK połączone ze spotkaniem wigilijno-noworocznym.

Na wstępie zebrania Prezes ZG prof. dr hab. Leszek Żukowski  podsumował 1. edycję Patriotycznej Gry Komunikacyjnej podając szereg jej charakterystyk:

•    Czas trwania - 3 miesiące (od 15 września 2016 r. do 15 grudnia 2016 r.) Wyniki pierwszej edycji

•    Tabliczki z kodami QR w Miejscach Pamięci AK - 50

•    Tabliczki z kodami QR na  przystankach tramwajowych i autobusowych oraz stacjach metra - 2400

•    Zarejestrowani uczestnicy - 278

•    Aktywni uczestnicy - 157

•    Uczestniczące szkoły – 24

•    Uczestniczące uczelnie – 11

•    Uczestniczące dzielnice – 13

•    Rozwiązane testy dot. Miejsc Pamięci AK – 4988

•    Rozwiązany test dot. działalności konspiracyjnej pracowników komunikacji – 349

•    Średnia liczba prawidłowych odpowiedzi w testach dot. Miejsc Pamięci – 3,5 na 5 możliwych

•    Średnia liczba prawidłowych odpowiedzi w teście dot. działalności konspiracyjnej pracowników komunikacji – 16,9 na 25 możliwych

•    Uczniowie wśród uczestników gry – 78,5 %

•    Uczestnicy gry w wieku do 18 lat – 69,6 %

•    Uczestnicy gry nie mający w rodzinie żołnierzy AK -  73,9 %

Kierujący projektem Marek Cieciura, poinformował, że po zakończeniu 1. edycji gry rozpoczęła się jej 2. edycja ze zwiększeniem liczby Miejsc Pamięci AK z 50 do 100. Dla spopularyzowania gry na przełomie marca i kwietnia planowane są we wszystkich dzielnicach Warszawy spotkania z nauczycielami historii, z udziałem żołnierzy Armii Krajowej uczestniczących w walkach w tych dzielnicach podczas Powstania Warszawskiego.

Następnie przystapiono do wręczenia Medali Pamiątkowych „Za Zasługi ŚZŻAK”. Z rąk Prezesa ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszka Żukowskiego, Wiceprezesa ZG Jerzego Żelaśkiewicza oraz członka Prezydium ZG Marka Cieciury medale otrzymali:

  • Wiesław Witek – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego za współorganizowanie Patriotycznej Gry Komunikacyjnej na obszarze m.st. Warszawy,
  • Halina Rakowska – Kierownik Działu Funduszy Europejskich i Mediów Zarządu Transportu Miejskiego za współorganizowanie Patriotycznej Gry Komunikacyjnej na obszarze m.st. Warszawy
  • Maciej Rayzacher – lektor, Jego głos wykorzystano w opisach miejsc pamięci na tabliczkach QR wykorzystanych w Patriotycznej Grze Komunikacyjnej ,
  • Marius Gudonis – tłumacz-lektor, Jego głos wykorzystano w opisach miejsc pamięci na tabliczkach QR w języku angielskim Patriotycznej Grze Komunikacyjnej,
  • Adam Gwiazdowicz – propagator etosu AK i PPP, niezwykle zaangażowany w przedsięwzięcia patriotyczne,
  • Marta Diakite – Główna Księgowa ŚZŻAK.

Podczas zebrania dyskutowano również nad sprawami istotnymi dla dalszej sprawnej pracy naszego Związku. Ustalono m.in., że sprawą Okręgu Warmińsko-Mazurskiego zajmie się Główna Komisja Rewizyjna.

Omówiono sprawę Środowiska "Kampinos", przedstawiono również propozycję wydzielenia Środowiska Orląt ŚZŻAK ze struktur Okręgu Warszawa. Kolejnym ważnym punktem było przedstawienie relacji z budowy Pomnika AK w Krakowie oraz ogólnej sytuacji finansowej Związku.

Przedstawiciele Okręgów ŚZŻAK pokrótce przedstawili również informację z działalności na swoim terenie.

Po zakończeniu obrad odbyło się spotkanie wigilijno-noworoczne. Prezes Zarządu Głównego prof. dr hab. Leszek Żukowski przekazał zebranym świąteczne życzenia. Następnie wszyscy uczestnicy spotkania dzieląc się opłatkiem, złożyli sobie życzenia i udali się na świąteczny poczęstunek.

/S.K/


                                       fot. S.K

                                       fot. ZTM

                                                         fot. S.K

                                                        fot. S.K

 Od lewej: Leszek Żukowski, Wiesław Witek, Halina Rakowska, Marek Cieciura, Maciej Rayzacher, Marius Gudonis

                                                             fot. ZTM

                                                              fot. S.K