Z udziałem weteranów Armii Krajowej Henryka Czerwińskiego ps. „Czart” i Mieczysława Piszczka ps. „Oset”, a także Janusza Kwapisza i Jana Musiała prezesa i sekretarza Okręgu Śląsk ŚZŻAK w Miejskim Zespole Szkół nr 2 im. H. Wagnera w Będzinie (25.11) oraz w Zespole Szkół Samochodowych im. gen. Stefana. Roweckiego ”Grota” w Gliwicach (5.12) rozpoczęły działalność Kluby Historyczne im. Armii Krajowej.

           W Będzinie uroczystość inauguracyjna Klubu odbyła się kaplicy Sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu przy parafii Nawiedzenia NMP (proboszcz ks. Zygmunt Skipirzepa). Inaugurację Klubu poprzedziło przekazanie Miejskiemu ZS nr 2 Sztandaru Oddziału Będzin ŚZŻAK. Sztandar na ręce mgr Anety Zakrzewskiej wicedyrektor Szkoły przekazał prezes Oddziału Mieczysław Wilczyński. Prezesem/opiekunem Klubu został mgr Sebastian Zalewski, a wiceprezesem mgr Barbara Żołkiewicz. W uroczystości oprócz licznie zgromadzonej młodzieży uczestniczyli przedstawiciele: marszałka Województwa Śląskiego, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Oddziału IPN w Katowicach i Wydziału Oświaty w Będzinie.

Nawiązujący do „Kamieni na szaniec” montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów i składanie kwiatów pod Krzyżem Katyńskim zwieńczyły uroczystość powołania Klubu im. Armii Krajowej.

W Gliwicach członkiem Honorowym Zarządu Klubu im. AK w ZSS im. gen. S Roweckiego ”Grota” został Włodzimierz Kołkowski ps. „Korsarz”, prezes Oddziału Gliwice ŚZŻAK.. Legitymacja prezesa/opiekuna Klubu została wręczona mgr. Leszkowi Zymanowi inicjatorowi powstania Klubu. W uroczystości inauguracyjne uczestniczył również Marian Szlapański ps. „Orzeł”, prezes Oddziału Racibórz ŚZŻAK, kpt. Ireneusz Szpala z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach oraz przedstawiciel SPAK. Uroczystości inauguracyjne zakończył program artystyczny w wykonaniu młodzieży szkolnej.

Należy podkreślić duże zaangażowanie dyrektora ZS Samochodowych mgr. Jacka Płowca w kultywowaniu etosu i tradycji ZWZ-AK na terenie placówki którą kieruje.

Współpraca Zbysława Raczkiewicza ps. „Orzeł” - prezesa Okręgu Łódź z Komisją do Spraw Młodzieży Zarządu Głównego zaowocowała w Zduńskiej Woli powołaniem w Zespole Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica drugiego już na terenie miasta szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej (2.12). Pierwszy z nich w I LO im. Kazimierza Wielkiego zainaugurował działalność w listopadzie 2012 roku. W obu przypadkach Kluby powstały z inicjatywy nauczyciela historii mgr. Pawła Baczyńskiego, który w trakcie uroczystości został wyróżniony medalem Komisji ds. Młodzieży ZG. Medal ten wręczony został również Antoniemu Galińskiemu historykowi z Oddziału Łódź IPN, który ściśle współpracuje ze szkolnymi Klubami im. AK na terenie województwa łódzkiego.

       Inaugurację działalności Klubu poprzedziło wystąpieniu prezesa Okręgu Zbysława Raczkiewicza skierowane do społeczności szkolnej. Przewodniczący Komisji ds. Młodzieży wręczył następnie Logo Klubu dyrektor ZSE mgr inż. Justynie Kunkel oraz legitymacje i identyfikatory klubowe Zarządowi i członkom Klubu. Na uroczystości inauguracyjnej obecny był również skarbnik ZG M. Jarosiński oraz wiceprezes Okręgu Radom ŚZŻAK kol. Koleja.

          Zwieńczenie uroczystości inauguracji Klubu im. AK w ZSE w Zduńskiej Woli nastąpiło następnego dnia kiedy to członkowie Klubu wraz mgr. P. Baczyńskim spełniając prośbę przewodniczącego Komisji ds. Młodzieży ZG zapalili znicz na grobie kpt. Armii Krajowej Władysława Jachowicza, ostatniego dowódcy w Powstaniu Warszawskim batalionu Chrobry I.

/S.K/

                                                                                                                        Piotr W. Kurek

                                       fot. MZS Nr 2 w Bedzinie

                                       fot. MZS Nr 2 w Będzinie

                                       fot. ZSS w Gliwicach

                                       fot. ZSS w Gliwicach

                                        fot. ZSE w Zduńskiej Woli

                                       fot. ZSE w Zduńskiej Woli