Szanowni Państwo informujemy, że w okresie od września 2016 r. do grudnia 2016 r. zostały wypłacone 103 zapomogi socjalne dla Powstańców Warszawskich - członków naszego Związku, na łączną kwotę 103 000 zł.

Przypominamy, że zapomogi te mogły zostać wypłacone dzięki akcji ogłoszonej przez redaktora Filipa Chajzera i Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Państwa hojności, za którą jeszcze raz dziękujemy!

Akcja trwała od 23 sierpnia do 1 września i w sumie na konto ŚZŻAK wpłynęło 300 000 zł. Połowa ogółem zebranych środków została przekazana na rzecz Związku Powstańców Warszawskich, który to również otrzymane pieniądze przekazał na zapomogi dla swoich członków.

/S.K/