W dniu 15 lutego br. odbyło się 6. Zebranie Plenarne Zarządu Głównego ŚZŻAK.

Podczas zebrania omawiano sprawy istotne dla dalszej działalności Związku i podjęto szereg uchwał m.in. w sprawie ustanowienia dnia 14 lutego Dniem Armii Krajowej ze stanowiskiem, aby zwrócić się w tej sprawie do władz państwowych. Ustalono i przyjęto również wzór opaski noszonej podczas uroczystości przez osoby, które nie są kombatantami oraz podjęto uchwałę o ilości delegatów wybieranych na XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, który ma się odbyć w marcu 2018 r. Ustalono, że podczas Okręgowych Zjazdów ŚZŻAK wybierany będzie 1 delegat na 150 członków  Okręgu.

Sporo czasu zajęło również omówienie sprawy dotyczącej Okręgu Warmińsko-Mazurskiego ŚZŻAK i sytuacji jaka tam panuje po uprawomocnieniu się orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego mówiącym o usunięciu Prezesa Macieja Prażmo z szeregów ŚZŻAK.

Tradycyjnie przedstawiciele Okręgów ŚZŻAK pokrótce przedstawili również informację z działalności na swoim terenie.

/S.K/

fot. A.M Nowacka-Brysiak