28 kwietnia 2017 r. o godz. 10.30 w holu dyrekcyjnym budynku Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” w Warszawie przy ul. Koszykowej 78 - kolejnym Miejscu Pamięci Armii Krajowej, odbyła się uroczystość umocowania tabliczki z QR kodem.
W budynku „CePeLek” w latach 1924-1944 funkcjonowała Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa. Tabliczka i udostępniany z niej opis upamiętnia wykładowców i absolwentki tej szkoły – żołnierzy Armii Krajowej.
To Miejsce Pamięci jest włączone do Patriotycznej Gry Komunikacyjnej, w opisie znajduje się 5 pytań testowych, na podstawie udzielanych odpowiedzi klasyfikuje się uczestników gry.
W uroczystości uczestniczyli: Magdalena Rochnowska – Zastępca Dyrektora Biura do Spraw Proobronnych MON, płk Waldemar Pawluczuk - pracownik Biura, kom. Krzysztof Musielak – p.o. Dyrektora Biura Historii i Tradycji w Komendzie Głównej Policji. płk lek. Włodzimierz Kużma – dyrektor „CePeLek”. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej reprezentowali członkowie Prezydium Zarządu Głównego: prof. Marek Cieciura - twórca idei upamiętnienia Armii Krajowej tabliczkami z kodami QR i Maciej Jarosiński - skarbnik oraz sekretarz komisji ds. odznaczeń Ryszard Ostrowski.
Uroczystość otworzył i powitał zebranych Maciej Jarosiński. Prof. Marek Cieciura poinformował o historii upamiętnianego miejsca.
Tabliczkę z QR kodem przykleił dyrektor „CePeLek” płk Włodzimierz Kużma.
Uroczystość odbyła się w asyście pocztu sztandarowego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wystawionego przez Związek Strzelecki „Strzelcy Rzeczypospolitej” pod dowództwem mł. insp. Piotra Lewandowskiego.
Z uwagi na obfite opady deszczu tabliczka z takim samym kodem QR zostanie umocowane na ścianie budynku, poniżej tablicy pamiątkowej, w terminie późniejszym.
MJ
Fot. Ryszard Ostrowski

CPLek

CPLek

CPLek

CPLek