Informujemy, że zgodnie z § 29 pkt 2 ppkt 1 Statutu ŚZŻAK, na wniosek Prezesa Zarządu Głównego ŚZŻAK, Prezydium ZG na posiedzeniu w dniu 10.05.2017 r. powołało dotychczasowego członka Prezydium ZG Kol. Marka Cieciurę na funkcję Wiceprezesa Zarządu Głównego ŚZŻAK w miejsce powstałego vacatu po śmierci Kol. Wojciecha Barańskiego.


Tym samym obecnie w Prezydium ZG  funkcję Wiceprezesa ZG pełnią: Kol. Marek Cieciura, Kol. Mieczysław Szostek oraz Kol. Jerzy Żelaśkiewicz.

/S.K/