21 kwietnia 2011 w Centrum Edukacji Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego w budynku PAST-y odbyło się spotkanie z cyklu "Pamięć o Armii Krajowej i Polskim Państwie Podziemnym".

Licznie przybyłych Gości powitała Prezes Ząrzadu Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego p. Anna Lewak. Spotkanie otworzył Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej p. Stanisław Oleksiak.

W części artystycznej wystąpili:

  • artyści scen warszawskich: Kinga i Arkadiusz GŁOGOWSCY, akompaniował Zbigniew RYMARZ
  • chór Domu Kombatanta pod dyrekcją Joanny NOGAL.

Na zakończenie części artystycznej wyświetlono film z cyklu "ŚLADY" o Tadeuszu GAJCYM reż. Hanna ETEMADI.
Tadeusz Gajcy ps. „Karol Topornicki" walczył w Powstaniu Warszawskim w grupie szturmowo-wypadowej porucznika Jerzego Bondorowskiego ps. "Ryszard"  - Dywizjon Motorowy Komendy Obszaru Warszawa Armii Krajowej. Zginął  prawdopodobnie 16 sierpnia 1944 roku w walkach o ba­rykadę Leszno-Przejazd. Młodego poetę wspominają jego brat Mieczysław, nauczyciel języka polskiego Roman Kadziński, Kazimierz Dybowski i Bronisław Jacoń - koledzy z gimnazjum i żołnierze AK, Józefa Radzymińska - koleżanka z konspiracji i poetka, Alina Laskowska koleżanka ze studiów no polonistyce UW, Zbigniew Bury - dziennikarz, żołnierz AK oraz Wanda Żbikowska - sanitariuszka w Powstaniu, która jest jedynym świadkiem wysadzenia w powietrze placówki powstańczej, w której prawdopodobnie przebywał Gajcy. W filmie wykorzystano materiały ikonograficzne z archiwum rodzinnego Mieczysława Gajcego, z innych zbiorów prywatnych, ze Zbiorów Biblioteki narodowej. Zbiorów Muzeum Literatury i biblioteki Instytutu Badań Literackich a także filmy archiwalne z okresu Powstania znajdujące się w archiwum filmowym TVP.

Spotkanie zakończyło składanie życzeń Wielkanocnych oraz rozmowy uczestników.

Galeria zdjęć.