23 czerwca 2017 r. o godz. 12-tej w Sali Senatu Akademii Leona Koźmińskiego przy ul. Jagielońskiej nastąpiło uroczyste umieszczenie tabliczki z kodem QR upamiętniającej Profesora Leona Koźmińskiego - żołnierza Armmi Krajowej.
W uroczystości wzięli udział liczni uczestnicy jubileuszowego seminarium z cyklu "Krytyczna Teoria Organizacji", w tym żołnierze Armii Krajowej: pracownik naukowy Leona Koźmińskiego prof. Witold Kieżun oraz prof. Jerzy Dietl.
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej reprezentowali: prof. Marek Cieciura - Wiceprezes, twórca idei upamiętnienia Armii Krajowej tabliczkami z kodami QR i Maciej Jarosiński - Skarbnik.
Uroczystość otworzył JM Rektor Akademii Leona Koźmińskiego prof. Witold. T. Bielecki.
Po odegraniu Hymnu Państwowego prof. Cieciura przedstawił realizowany od dwóch lat przez Światowy Związek Żołnierzy AK projekt upamiętniania Armii Krajowej i jej żołnierzy z wykorzystaniem tabliczek z kodami QR. W szczególności podał upamiętnionych już w taki sposób nauczycieli akademickich uczelni warszawskich, którzy byli żołnierzami Armii Krajowej: prof. Maria Joanna Radomska - Rektor SGGW w latach 1981-87, prof. Aleksander Műller – Rektor SGPiS/SGH 1990-1993, prof. Jan Marceli Zaorski – kierownik III Kliniki Chirurgicznej UW oraz doc. Lewandowski Zbigniew - w latach 1945-51 profesor kontraktowy Szkoły Inżynierskiej im. H. Wawelberga i S. Rotwanda.
Tabliczkę z kodem QR udostępniającą biogram prof. Leona Koźmińskiego umocował Jego syn, Prezydent Akademii prof. Andrzej K. Koźmiński.
Uroczystość odbyła się w asyście pocztu sztandarowego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wystawionego przez Związek Strzelecki "Strzelcy Rzeczypospolitej" pod dowództwem mł. insp. Piotra Lewandowskiego oraz pocztu sztandarowgo Akademii Leona Koźmińskiego.
/M.C./

Fot. A.M. Nowacka-Brysiak

Kozminski

Kozminski

Kozminski

Kozminski

Kozminski

Kozminski

Kozminski