21 czerwca 2017 r. o godz. 11.00 w Pruszkowie na murze otaczającym dom przy ul. Armii Krajowej 11 uroczyście umocowano tabliczkę z kodem QR.
W budynku tym 27 i 28 marca 1945 roku zostało aresztowanych przez NKWD, a następnie uprowadzonych do Moskwy i sądzonych 15 Przywódców Polskiego Państwa Podziemnego.
Tabliczka została umocowana w rocznicę wydania wyroku, co nastąpiło nad ranem o godzinie 4.30 21 czerwca 1945 roku.
Tabliczka udostępnia obszerny opis tych wydarzeń.
Umieszczenie tabliczki w Pruszkowie rozpoczyna cykl oznaczania tabliczkami z kodem QR Miejsc Pamięci Armii Krajowej, znajdujących się poza granicami Warszawy. Miejsca te będą włączone do kolejnych edycji Patriotycznej Gry Komunikacyjnej.
W uroczystości brali udział reprezentanci:

  • Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: Łukasz Kudlicki - dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra
  • Rady Powiatu: Artur Świercz - Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
  • Zarządu Powiatu: Maksym Gołoś - Starosta, Krzysztof Rymuza - Wicestarosta oraz Ewa Borodzicz - Członek Zarządu Powiatu
  • Związku Strzeleckiego "Strzelcy Rzeczypospolitej": Dariusz Jańczy - Komendant Główny 
  • Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej: prof. Marek Cieciura - Wiceprezes, twórca idei upamiętnienia Armii Krajowej tabliczkami z kodami QR i Maciej Jarosiński - Skarbnik

W uroczystości brał także udział członkowie Związku Strzeleckiego "Strzelcy Rzeczypospolitej": Strzelcy i Orlęta.
Uroczystość otworzył i powitał zebranych Maciej Jarosiński. Prof. Marek Cieciura poinformował o prowadzonej grze z podkreśleniem, ze Miejsce Pamięci AK w Pruszkowie jest pierwszym z lokalizacji wprowadzanych do "Patriotycznej gry komunikacyjnej", które znajdują się poza granicami Warszawy.
Tabliczkę z QR kodem przykleili Maksym Gołoś i Łukasz Kudlicki. Uroczystość podsumował i zakończył Starosta Maksym Gołoś.
Uroczystość odbyła się w asyście pocztu sztandarowego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wystawionego przez Związek Strzelecki "Strzelcy Rzeczypospolitej" pod dowództwem mł. insp. Piotra Lewandowskiego oraz pocztu sztandarowgo Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.
/M.C./

Fot. M. Lewandowski

Pruszkow

Pruszkow

Pruszkow

Pruszkow

Pruszkow

Pruszkow