1.08.2017 r. - godz. 21.00

Tradycyjnie na Kopcu Powstania Warszawskiego przy ul. Bartyckiej zapłonął ogień pamięci. Będzie on widoczny nad miastem przez 63 dni, aż do 2 października.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz, kombatanci, harcerze oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Warszawy.

1.08.2017 r. - godz. 19.30

Na największej nekropolii Powstania Warszawskiego na warszawskiej Woli przy pomniku Polegli Niepokonani w obecności licznie zgromadzonych przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, instytucji oraz kombatantów i mieszkańców odbyła się modlitwa ekumeniczna i odczytano Apel Pamięci.

List od Prezydenta RP odczytała Halina Szymańska – Szef Kancelarii Prezydenta RP natomiast od Prezydent m.st. Warszawy Renata Kaznowska – Wiceprezydent m.st. Warszawy.

Słowo do zebranych skierowała również Wanda Traczyk-Stawska – żołnierz AK, działaczka Społecznego Komitetu ds. Cmentarza Powstańców Warszawy.

Modlitwie ekumenicznej w intencji ofiar Powstania Warszawskiego przewodniczył Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Wraz z duchownymi Kościołów chrześcijańskich ks. Aleksandrem Konachowiczem, przedstawicielem prawosławnego ordynariatu WP  i ks. mjr Tadeuszem Jelinkiem, kapelanem ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego w modlitwach wzięli także udział Nezar Shariff, imam wyznaniowej gminy warszawskiej muzułmańskiego związku religijnego oraz Rabin Schudrich.

Następnie odczytano Apel Pamięci, oddano trzy salwy honorowe i złożono kwiaty.

Kwiaty w imieniu powstańców złożyli również przedstawiciel ŚZŻAK, Prezes ZG prof. dr hab. Leszek Żukowski.

Na zakończenie orkiestra wojskowa odegrała wiązankę powstańczych melodii.

Następnie pod Krzyżem Poległym i Pomordowanym na Cmentarzu Powstańców Warszawskich tradycyjnie odbyła się Polowa Msza Święta.

List Prezydenta RP

12

13

14

15

1.08.2017 r. - godz. 17.00

W „Godzinę "W" punktualnie o godz. 17.00 w stolicy odezwały się syreny i kościelne dzwony, a na ulicach miasta zamarł ruch. W ten sposób tradycyjnie mieszkańcy Warszawy uczcili pamięć bohaterów.

W uroczystościach na warszawskich Powązkach przed Pomnikiem Gloria Victis uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, duchowieństwa, kombatanci oraz mieszkańcy stolicy.

Po odmówieniu krótkiej modlitwy, odegraniu hymnu państwowego i salwie honorowej w obecności licznie zgromadzonych sztandarów pod Pomnikiem Gloria Victis na warszawskich Powązkach złożono wieńce.

1.08.2017 r. - godz. 14.00

Na uroczystości przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej tradycyjnie w asyście pocztów sztandarowych i warty honorowej zgromadzili się przedstawiciele najwyższych władz państwowych i samorządowych, parlamentarzyści, hierarchowie kościelni, przedstawiciele związków kombatanckich oraz licznie przybyli mieszkańcy stolicy, którzy złożyli hołd twórcom Polskiego Państwa Podziemnego.

List od Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego odczytał Wicemarszałek Sejmu RP Ryszard Terlecki. Następnie przemówienie wygłosili: Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz Prezes ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski

Uroczystość pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej zakończyło składanie wieńców. Wspólny wieniec od organizacji kombatanckich w imieniu ŚZŻAK złożył Prezes ZG prof. dr hab. Leszek Żukowski.

Wystąpienie Prezesa ZG


9


10


11

 

1.08.2017 r. - godz. 13.30

Przed pomnikiem Komendanta Głównego Armii Krajowej Stefana „Grota” Roweckiego zapłonęły znicze, a liczne delegacje kombatanckie oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych złożyły wieńce.

W imieniu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej kwiaty złożyli prof. dr hab. Leszek Żukowski – Prezes ZG, Maciej Jarosiński – Skarbnik ZG oraz Tadeusz Filipkowski – Rzecznik Prasowy ŚZŻAK.

1.08.2017 r. - godz. 12.00

Kolejnym punktem obchodów 73. rocznicy Powstania Warszawskiego była uroczysta zmiana posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W uroczystości udział wzięli m.in.: przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, korpusu dyplomatycznego i duchowieństwa oraz kombatanci, harcerze i mieszkańcy Warszawy.

Podczas uroczystości Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz wręczył czterem powstańcom akty nominacyjne na wyższy stopień wojskowy.

Następnie słowo do zebranych wygłosili: Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz oraz w imieniu Prezydent m.st. Warszawy Renata Kaznowska – Wiceprezydent m.st. Warszawy.

Wspólny wieniec organizacji kombatanckich w imieniu ŚZŻAK składali: prof. dr hab. Mieczysław Szostek - Wiceprezes ZG, Jerzy Żelaśkiewicz – Wiceprezes ZG.

DSC 0024


5


6


7


8

                                         

1.08.2017 r. - godz. 10.00

Przy pomniku „Mokotów Walczący - 1944” w parku im. Generała Orlicz-Dreszera hołd żołnierzom Armii Krajowej walczącym podczas Powstania Warszawskiego oddali kombatanci, przedstawiciele władz oraz harcerze i mieszkańcy.

Jak co roku elementem obchodów na Mokotowie był przemarsz uczestników na ul. Dworkową, gdzie w 1944 r. Niemcy wymordowali wychodzących z kanałów żołnierzy z Pułku AK „Baszta”.

31.07.2017 r. - ok. godz. 20.00

Po przerwie technicznej na Placu Krasińskich rozpoczął się koncert „Chłopcy z tamtych lat”. Tegoroczny koncert w wykonaniu Combo Janka Młynarskiego, Aleksandry Kurzak, Gaby Kulki, Renaty Przemyk, Mariana Opani i Janusza Olejniczaka zabrał nas w podróż do przedwojennej Warszawy. Wspólnie odwiedziliśmy przedwojenne dancingi, salony i podwórka. Przywołano pamięć o mieście sprzed hekatomby, a scenografia przypomniała obrazy Warszawy, jakiej już nie ma, a ostatnimi, którzy ją pamiętają, są Warszawscy Powstańcy.


31.07.2017 r. - godz. 18.00  

W przeddzień wybuchy Powstania Warszawskiego jak co roku przy Pomniku Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich odbyła się uroczysta Polowa Msza Święta z udziałem powstańców i najwyższych władz państwowych.

Mszy Świętej przewodniczył Biskup Polowy WP Józef Guzdek, a koncelebrowało ją liczne grono biskupów i kapłanów.

Tuż po zakończonej Eucharystii okolicznościowe przemówienia wygłosili: Prezydent RP Andrzej Duda, Wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich Zbigniew Galperyn oraz Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Następnie w hołdzie bohaterskim i niezłomnym powstańcom odczytano Apel Pamięci i uczczono bohaterów salwą honorową. Przed Pomnikiem Powstania Warszawskiego, przy dźwiękach werbli i w asyście licznie zgromadzonych pocztów sztandarowych, złożono wieńce. Wspólny wieniec od Powstańców Warszawskich  złożyli również przedstawiciele ŚZŻAK: prof. dr hab. Leszek Żukowski - Prezes ZG, Wiceprezes ZG Jerzy Żelaśkiewicz oraz Prezes Okręgu Warszawa Stanisław Krakowski.

Oprócz bezpośrednich uczestników walk z tamtego okresu w uroczystościach uczestniczyli m.in. przedstawiciele: parlamentu, władz samorządowych i korpusu dyplomatycznego, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Muzeum Powstania Warszawskiego, Instytutu Pamięci Narodowej, Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej. Nie zabrakło również harcerzy oraz licznie przybyłych mieszkańców stolicy.

Kazanie Biskupa Polowego WP

Wystąpienie Prezydenta RP

1

2

3

4

 

31.07.2017 r. - godz. 12.00

Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta XXXIII sesja Rady m.st. Warszawy, podczas której wręczono akt nadania Honorowego Obywatela m.st. Warszawy.

Ten honorowy tytuł z rąk Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz i Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy Ewy Malinowskiej-Grupińskiej w tym roku otrzymali: Wanda Traczyk-Stawska – żołnierz AK, Przewodnicząca Społecznego Komitetu ds. Cmentarza Powstańców Warszawy, Wiesław Johann – prawnik, dziennikarz, b. sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Daniel Olbrychski – aktor

Podczas uroczystej sesji wręczono także statuetki Syreny Warszawskiej laureatom Nagrody m.st. Warszawy. W tym roku statuetki otrzymali:

1. prof. Marek Budzyński;

2. Janusz Czamarski;

3. Maciej Englert;

4. Sławomir Frątczak;

5. Zbigniew Hołdys;

6. ksiądz kanonik Bogdan Jaworek;

7. Ida Karpińska;

8. Jan Kobuszewski;

9. Juliusz Kulesza;

10. prof. Maciej Luniak;

11. prof. Andrzej Markowski;

12. Piotr Czesław Otrębski;

13. Andrzej Stefan Pstrokoński;

14. prof. Jerzy Puchalski;

15. Jarosław Pytlak;

16. ksiądz Jan Sikorski;

17. Adam Skwarski;

18. Agata Steczkowska;

19. Wiesław Włodarski;

20. Ireneusz Zalewski;

21. Michalina Żebrowska;

22. Leszek Stanisław Żukowski.

a także:

1. Centrum Praw Kobiet;

2. Towarzystwo Przyjaciół Woli;

3. Chór Męski im. Wacława Lachmana Towarzystwa Śpiewaczego "Harfa" w Warszawie;

4. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Krasnal";

5. Stowarzyszenie Artylerii Dawnej "Arsenał";

6. Stowarzyszenie Grupa Historyczna "Zgrupowania Radosław".

 

31.07.2017 r. - godz. 10.00

W Parku Wolności na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego po raz kolejny odbyło się spotkanie Powstańców Warszawskich z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i Prezydentem m.st. Warszawy.

Podczas uroczystości Prezydent RP Andrzej Duda tradycyjnie wręczył ordery i odznaczenia państwowe bohaterom tamtych dni, jako wyraz szacunku, wdzięczności i pamięci dla walczących.

Podczas uroczystości przemówienie wygłosili: Prezydent RP Andrzej Duda, Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezes ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski oraz Grzegorz Nowik Przewodniczący ZHR. Niezwykle wzruszające przemówienie skierował do zebranych również Prezes Związku Powstańców Warszawskich gen. Zbigniew Ścibor-Rylski

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz organizacji kombatanckich. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej reprezentowali licznie przybyli członkowie naszego Związku z Prezesem Zarządu Głównego ŚZŻAK prof. dr hab. Leszkiem Żukowskim na czele.

Wystąpienie Prezydenta RP

Wystąpienie Prezesa ZG ŚZŻAK

Odznaczeni w 73. rocznicę Powstania Warszawskiego 

 

S.K

fot. S.K