Gratulacje dla Prezesa ZG od Biskupa Polowego Wojska Polskiego

Gratulacje dla Prezesa ZG od Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

Gratulacje dla Prezesa ZG od Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej

Gratulacje dla Prezesa ZG od Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Gratulacje dla Prezesa ZG od Szefa Kancelarii Prezydenta RP