Prezydium ZG na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2012 jednogłośnie podjęło uchwałę nr 61 apelującą do wszystkich członków Związku o wstrzymanie się od dalszej eskalacji na zewnątrz informacji o stanie wewnętrznym Związku – do czasu XI Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego.

Uczestnicy lutowego plenum w dyskusji  poparli treść uchwały, stwierdzając iż najostrzejsze nawet dyskusje na temat przyszłości i form pracy Związku winny odbywać się na forum wewnętrznym  a nie być wyprowadzane na zewnątrz. Nie służy to bowiem spoistości organizacji,  a w efekcie i  etosowi  pamięci  Armii Krajowej.