Rada Naczelna ŚZŻAK obradująca w dniu 26 marca 2012 pod kierownictwem Prezesa Janusza Nowackiego dokonała wyboru Prezydium Rady:

Wiceprezes: Wojciech Barański

Wiceprezes: Maria Dmochowska

Sekretarz:   Krystyn Lewenstein

Członek Prezydium: Zbigniew Bieganik

 

Ponadto w skład Rady Naczelnej wchodzą wybrani na XI Zjeździe:

Stanisława Biłobran

Krystyna Cembrzyńska-Piłat

Wiesław Gierłowski

Bolesław Hozakowski

Jerzy Kruppe

Stanisław Markowicz

Maciej Odorkiewicz

Jerzy Peltz

Wojciech Targowski

Władysława Wolańska

 

Statut Związku uchwalony na XI Zjeździe nie przewiduje utrzymania tego ciała. Dlatego też Rada będzie wykonywać swoje obowiązki zgodnie z obowiązującym dotychczas statutem z roku 2002, a po przyjęciu znowelizowanego statutu przez Krajowy Rejestr Sądowy odda się do dyspozycji Zarządu Głównego.

Komisja Rewizyjna Związku i Główny Sąd Koleżeński ukonstytuują się w pierwszej połowie kwietnia.

Prezes Zarządu Głównego Stanisław Oleksiak powierzył funkcje rzecznika prasowego ŚZŻAK wiceprezesowi ZG, red. Tadeuszowi Filipkowskiemu.

(tk/zn)