W dniu 18 października br. w sali 203 Urzędu Wojewódzkiego o godzinie 12:00 rozpoczął się Nadzwyczajny Zjazd Okręgu Warmińsko-Mazurskiego ŚZŻAK. Został on zwołany przez Zarząd Główny ŚZŻAK uchwałą z dnia 20 września 2017 r. Pełnomocnikiem Zarządu Głównego był Andrzej Smoliński, który ten Zjazd przygotował.

Celem Zjazdu był wybór zgodnie ze Statutem nowych władz Okręgu na trzyletnią kadencję.

Wybrano Prezydium Zjazdu: Wojciech Goljat, Henryk Zienkiewicz i Paweł Warot.

Następnie przystąpiono do wyboru Prezesa Zarządu Okręgu. Z sali zostali zgłoszeni: Andrzej Smoliński i Henryk Falkowski. W tajnym głosowaniu 26 głosów uzyskał Henryk Falkowski, 7 Andrzej Smoliński, 2 głosy były nieważne. Prezesem Zarządu Okręgu Warmińsko-Mazurskiego ŚZŻAK został nauczyciel historii w IV LO w Olsztynie Henryk Falkowski.

Dokonano również wyboru członków Prezydium Zarządu Okręgu. Do Zarządu zostali wybrani m.in. Dariusz Jarosiński – autor książek i licznych artykułów na temat Armii Krajowej, Paweł Warot – młody naukowiec z IPN, autor doktoratu na temat aparatu represji na Warmii i Mazurach w l. 1945-1956.

Wybrano także pozostałe władze naczelne Okręgu tj. Okręgową Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

Na Honorowego Prezesa Okręgu wybrano zasłużonego kombatanta Andrzeja Olszewskiego.

Na zakończenie dokonano wyboru delegatów na XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ŚZŻAK.

W Okręgowym Zjeździe z ramienia Zarządu Głównego ŚZŻAK uczestniczył opiekun Okręgu Skarbnik ZG Maciej Jarosiński oraz Ryszard Ostrowski.

/S.K/                                                                                                                                      

                                                                                                                            Henryk Falkowski

                                                                                                                                  Prezes Okręgu Warmińsko-Mazurskiego ŚZŻAK


PA180005a

                                    fot. Wojciech Ciesielski

PA180006a

                                    fot. Wocjciech Ciesielski

PA180001a

                                      fot. Wojciech Ciesielski