W piątek 20 października br. odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy w Okręgu Warszawa-Wschód ŚZŻAK.

Celem Zjazdu było złożenie sprawozdań przez ustępujące władze oraz wybór zgodnie ze Statutem nowych władz Okręgu na trzyletnią kadencję.

Po wprowadzeniu sztandaru, odegraniu hymnu i powitaniu gości, przystąpiono do wyboru Prezydium Zjazdu oraz komisji zjazdowych.

Tradycyjnie złożono sprawozdania i udzielono absolutorium ustępującym władzom. Następnie przystąpiono do przeprowadzenia wyborów.

Prezesem Okręgu Warszawa-Wschód ŚZŻAK został Mirosław Widlicki. Natomiast do Prezydium zostali wybrani: Wiesław Studziński, Krzysztof   Lancman, Grażyna Rudnik, Andrzej Wojciechowski, Stanisław  Śledański, Jan  Rusak, Elżbieta  Lipińska.

Wybrano także Okręgową Komisję Rewizyjną, Okręgowy Sąd Koleżeński, oraz delegatów na XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ŚZŻAK i ich zastępców.

Uchwalono również program działania oraz wytyczne określające zadania Okręgu na lata 2017-2020.

Po zamknięciu obrad Zjazdu przystąpiono do uroczystości patriotycznej, podczas której odbyła się wspólna modlitwa i wspomnienie upamiętniające zmarłych, w tym wieloletniego Prezesa Okręgu Warszawa-Wschód śp. ppłk Edmunda Muszyńskiego.

Następnie wręczono odznaczenia. Kolejnym punktem były prelekcje na temat: „Fenomenu Polskiego Państwa Podziemnego”, „Zrzutu Cichociemnych w Obwodzie Rajski Ptak” oraz „Działalności Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej”. Zebrani mieli okazję również wysłuchać pieśni o Polsce Podziemnej w wykonaniu uczniów z Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej.

Z ramienia Zarządu Głównego ŚZŻAK w Zjeździe uczestniczyli: Wiceprezes ZG prof. dr hab. Mieczysław Szostek, Sekretarz ZG Ryszard Dorf oraz przedstawiciele GKR: Przewodniczący Łucjan Sokołowski, Wiceprzewodniczący Tadeusz Stański oraz członek Zbigniew Maichrzak. 

S.K

fot. Okręg Warszawa-Wschód ŚZŻAK

22554907 924729764341352 7990563300601892750 n

 

22729165 1682262675171603 1779260824895050740 n

 

22780451 1682264425171428 5323052971515849563 n

 

22780578 1682263835171487 5346239753082182018 n

 

22539753 924730127674649 8466983448956354619 n