W Zespole Szkól Nr 26 na ul. Urbanistów w Warszawie 25 października br. miało miejsce patriotyczne wydarzenie. Nastąpiło spotkanie młodzieży z kombatantami oraz z inicjatywy Haliny Grabowskiej, nauczycielki informatyki została rozegrana „Gra historyczna” w oparciu o oprogramowanie „Patriotycznej Gry Komunikacyjnej”.

Twórca gry Wiceprezes ZG ŚZŻAK prof. Marek Cieciura udostępnił kody QR, bedące podstawą lolalnej gry  oraz zaproponował sposób wyłaniania zwycięzców.

W grze wzięło udział 10 pięcio-osobowych drużyn z 4 szkół. Drużyny odnajdywały na terenie szkoły duże fotosy miejsc związanych z historią Armii Krajowej na Ochocie tj. zdjęcia Zieleniaka, Antonina, budynku ul. Spiska 14, Redut Wawelskiej i Kaliskiej, Instytutu Radowego, Domu Akademickiego i Głazu upamiętniającego 16 WDH, budynku ul. Filtrowa 68. Plansze, rozstawione na 2 kondygnacjach budynku szkoły, były opatrzone tymi samymi kodami QR, które widnieją na miejscach pamięci na terenie dzielnicy.

Uczniowie w drużynach skanowali kody, odpowiadali na pytania zawarte w opisach miejsc - po 5 pytań z 3 wariantami odpowiedzi do każdego. Suma zdobytych punktów za poprawne odpowiedzi decydowała o zajętym miejscu.

Tak więc gra stała się konkursem historycznym, sprawdzającym wiedzę o Powstaniu Warszawskim.

W czasie podliczania wyników i przygotowywania dyplomów uczniowie zgromadzili się w auli. Mieli okazję spotkania z Honorowymi gośćmi wydarzenia. Byli to żołnierze AK, Jerzy Zakrzewski pseudonim ”Młot” Zgrupowanie „Chrobry II” oraz Janusz Walędzik pseudonim „Czarny”. Opowiadali młodzieży o własnych doświadczeniach z okresu okupacji niemieckiej, swoich kolegach, dowódcach, walkach na pograniczu Ochoty, Mokotowa, Śródmieścia. Duża część wspomnień Pana Jerzego dotyczyła Mirosława Biernackiego pseudonim „Generał” - młodego, charyzmatycznego d-cy drużyny 400 Szarych Szeregów, który zginął 30 sierpnia. Pan jerzy Zalewski odczytał również własny wiersz pt. „Elegia” dedykowany poległemu.

Pierwsze miejsce w grze zajęła drużyna z Technikum nr 24 zdobywając 63 punkty, drugie miejsce zajęła drużyna z LXIX Liceum Ogólnokształcącego zdobywając 61 punktów, natomiast trzecie miejsce zajęła drużyna z Technikum nr 24 ze zdobytymi 60 punktami.

Nagrody były fundowane przez Fundację Polskiego Państwa Podziemnego i Urząd m. st Warszawy. Wręczał je prezes Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego Pan Maciej Białecki. Obecni byli przewodnicząca Środowiska IV Obwodu AK Ochota Władysława Marcinkiewicz i wiceprzewodniczący  Mirosław Chada oraz Dyrektor Szkoły Roman Marciniak.

Konkurs „Ślady Powstania Warszawskiego" był organizowany w ramach I Tygodnia Edukacyjnego. Trzeba koniecznie zaznaczyć, że wybrana forma konkursu historycznego, nowoczesna i interesująca dla młodzieży, jest bardzo wysoko oceniana przez władze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i rekomendowana jako wzór dla innych szkół.

/S.K/

                                                                                                                                     Mirosław Chada

                                                                                   

1


2


DSC 0005


DSC 0003


3


45