W dniu 25 października br. na zaproszenie Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni dr Leszka Surawskiego, Prezes Zarządu Głównego ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski uczestniczył w spotkaniu okolicznościowym z okazji 99. rocznicy utworzenia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Uroczystość rozpoczęła się od podniesienia flagi i złożenia kwiatów przed tablicą pamiątkową śp. Generała Franciszka Gągora.

Następnie Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicza, z udziałem Szefa Sztabu Generalnego WP generała broni dr Leszeka Surawskiego wręczył najbardziej zasłużonym żołnierzom i pracownikom SGWP odznaki i wyróżnienia.

Z rąk Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Ministra Jana J. Kasprzyka, Szef Sztabu Generalnego WP otrzymał Medal „Pro Patria”, za zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Na zakończenie uroczystości wykonano wspólne zdjęcie pamiątkowe.

Więcej informacji

S.K