Dzień przed Narodowym Świętem Niepodległości odbył się tradycyjnie Capstrzyk Niepodległościowy na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Podczas uroczystości oficerowie Wojska Polskiego dostali akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe oraz medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, za wyjątkowe męstwo i odwagę w Afganistanie odznaczył  honorową bronią białą, trzech żołnierzy z Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca.  

Podczas Capstrzyku Minister Obrony Narodowej odsłonił również na kolumnach Grobu Nieznanego Żołnierza dwie nowe tablice poświęcone obrońcom polskiej ludności przed atakami ukraińskich nacjonaliztów w latach 1943-1946.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele ŚZŻAK z Prezesem ZG prof. dr hab. Leszkiem Żukowskim na czele.

S.K