16 kwietnia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Prezydium ZG w kadencji 2018-2021 podczas, którego zgodnie ze Statutem członkowie Prezydium ZG ukonstytuowali się.

Wiceprezesami Zarządu Głównego ŚZŻAK zostali: Marek Cieciura, Hanna Stadnik oraz Jerzy Żelaśkiewicz.

Podobnie jak w poprzedniej kadencji funkcję Skarbnika powierzono Maciejowi Jarosińskiemu, a funkcję Sekretarza Ryszardowi Dorfowi.

Podczas tego posiedzenia zostały również rozdzielone obowiązki dla poszczególnych członków Prezydium.

Ustalono także, że Rzecznikiem Prasowym będzie dalej Tadeusz Filipkowski, a Przewodniczącym Komisji ds. Młodzieży zostanie w tej kadencji Mirosław Chada.

S.K