18 kwietnia 2018 r. zgodnie ze Statutem na pierwszym posiedzeniu (kadencja 2018-2021) członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej ukonstytuowali się.

Przewodniczącym GKR został wybrany Piotr Kosowicz, zaś funkcje Wiceprzewodniczących powierzono: Annie Wadas oraz Tadeuszowi Treli. Natomiast na funkcję Sekretarza została wybrana Jolanta Zakrzewska-Sosińska.

S.K