20 sierpnia br. w Warszawie w 74. rocznicę zdobycia budynku PAST-y przez Powstańców Warszawskich w Kościele Wszystkich Świętych odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji pułkownika  Henryka Leliwy-Roycewicza - dowódcy Batalionu „Kiliński” oraz jego żołnierzy.

Następnie na ul. Zielnej 39 przed budynkiem PAST-y odbyły się oficjalne uroczystości.

Po powitaniu gości, głos zabrał Prezes ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski, który przybliżył historię zdobywania PAST-y oraz przekazania jej powołanej w tym celu Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego.

Również swoje wspomnienia z tamtego okresu przekazał Stanisław Brzosko – jeden z ostatnich żyjących dowódców Batalionu „Kiliński”.

Na zakończenie zostały odczytane listy okolicznościowe skierowane do uczestników uroczystości. List Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego odczytał Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Następnie przed tablicą upamiętniającą żołnierzy Batalionu „Kiliński” i innych oddziałów powstańczych poległych, przed budynkiem PAST-y, w asyście honorowej Wojska Polskiego i obecności licznie zgromadzonych pocztów sztandarowych, złożono kwiaty i zapalono znicze. W imieniu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego kwiaty złożyli: Prezes ZG prof. dr hab. Le4szek Żukowski, Wiceprezes ZG Hanna Stadnik, Wiceprezes ZG Marek Cieciura, Skarbnik ZG Maciej Jarosiński oraz Prezes Fundacji PPP Sławomir Pocztarski.

Uroczystość zgromadziła przede wszystkim przybyłych kombatantów, ale również władze miasta, dzielnic, przedstawicieli urzędów oraz mieszkańców Warszawy.

Po zakończeniu oficjalnej uroczystości zebrani przeszli na patio budynku PAST-y gdzie zostały wręczone odznaczenia.

Z rąk Prezesa ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszka Żukowskiego i Wiceprezesa ZG Jerzego Żelaśkiewicza Odznaczenie Pamiątkowe „Za Zasługi dla ŚZŻAK”  otrzymali: gen. dyw. Wiesław Kukuła – Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, gen. bryg. Robert Głąb – Dowódca Garnizonu Warszawa, płk Andrzej Lesiak – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Sławomir Pocztarski – Prezes Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego, Jan Butkiewicz - "Asseco” Poland S.A., Barbara Figurniak – aktorka śpiewająca, Mateusz Jarosz – kompozytor, producent muzyczny.

Następnie została wręczona Odznaka Pamiątkowa „Kolumbowie rocznik 20” ustanowiona Postanowieniem Prezesa ZG z 15.08.2018 r.. Odznaka „Kolumbowie rocznik 20” nadawana jest osobom fizycznym, które były żołnierzami Armii Krajowej lub/oraz członkami „Szarych Szeregów”. Odznakę tę z rąk Prezesa ZG otrzymali: Maciej Gąsiorowski ps. „Olcha”, Witold Kieżun ps. „Wypad”, Jerzy Kruppe ps. Czajka”, Jerzy Majkowski ps. „Czarny”, Sławomir Pocztarski ps. „Bóbr”, Hanna Stadnik ps. „Hanka”, Teresa Stanek ps. „Mitsoko”, Tadeusz Trela ps. „Dyzio”, Jerzy Żelaśkiewicz ps. „Śmiały”, „Korab”.

Zwieńczeniem uroczystości był występ artystów z Krakowa Pani Barbary Figurniak i Pana Mateusza Jarosza.

Organizatorem uroczystości była Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego wspólnie z Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej.

Relacja filmowa

S.K

fot. A.M. Nowacka-Brysiak

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11a

12

13a

14

15a