W dniu 11 września br. Prezes ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski uczestniczył w uroczystych obchodach Dnia Staży Miejskiej.

Podczas uroczystości przy ul. Sołtyka w Warszawie, 37 nowo przyjętych strażników złożyło ślubowanie, 153 funkcjonariuszy awansowano, a 38 otrzymało wyróżnienia.

Honorowe odznaczenia otrzymali również: prof. dr. hab. Leszkowi Żukowskiemu - Prezesowi Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, płk. Eugeniuszowi Tyrajskiemu - Wiceprezesowi Związku Powstańców Warszawskich, oraz Zbigniewowi Galperynowi - Wiceprezesowi Związku Powstańców Warszawskich.

Zwieńczeniem uroczystości był pokaz musztry paradnej w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej oraz występ prezentujący elementy samoobrony i techniki interwencyjnej.

S.K

Więcej informacji