11 września br. Skarbnik ZG Maciej Jarosiński wziął udział w uroczystym ślubowaniu nowo przyjętych funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Uroczystość odbyła się w Muzeum Katyńskim w Warszawie. Ślubowanie złożyło 84 funkcjonariuszy, a okolicznościowe przemówienie do zebranych wygłosili: Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński oraz kierownik Muzeum Katyńskiego – Oddziału Martyrologicznego Muzeum Wojska Polskiego Sławomir Frątczak.

Na zakończenie w lapidarium upamiętniającym ofiary zbrodni katyńskiej zostały złożone kwiaty.

Więcej informacji

S.K