2 grudnia br. na zaproszenie Dowódcy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, na terenie Jednostki Wojskowej w Rząsce, Skarbnik ZG Maciej Jarosiński uczestniczył w uroczystej przysiędze wojskowej.

Uroczystość poprzedziła dzień wcześniej Msza Święta w Kościele Garnizonowym pw. św. Agnieszki w Krakowie.

W uroczystej przysiędze uczestniczyli również kombatanci z Okręgu Małopolska ŚZŻAK.

Więcej informacji

S.K