12 grubrnia br. odbyło się 7. Zebranie Prezydium ZG ŚZŻAK w tej kadencji. W związku ze złożoną 7 grudnia 2018 roku rezygnacją z członkostwa w ŚZŻAK przez Sekretarza Ryszarda Dorfa, podczas posiedzenia dokonano następujących zmian:

  • Mieczysława Szostka - zastępcę członka Prezydium, powołano na członka Prezydium, na zwolnione miejsce
  • Mieczysławowi Chadzie - członkowi Prezydium, powierzono funkcję Sekretarza, odwołując Go równocześnie z funkcji Przewodniczącego Komisji ds. Młodzieży
  • Wiesławowi J. Wysockiemu - członkowi Prezydium, powierzono funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Młodzieży