W dniu 14 grudnia br. odbyło się 3. Zebranie Plenarne Zarządu Głównego ŚZŻAK tej kadencji.

Zebranie rozpoczęto od wręczenia Odznaczenia Pamiątkowego „Za Zasługi dla ŚZŻAK”, Pani dr Ewie Herman – lekarzowi medycyny, która otacza szczególną opieką członków ŚZŻAK.

Po części uroczystej, tradycyjnie omawiano sprawy istotne dla działalności naszego Związku m. in.: przyjęto preliminarz na 2019 r., podjęto decyzję o rozwiązaniu Okręgu Częstochowa ze względu na niemożliwość jego dalszego działania, a następnie włączenia go jako Koło do Okręgu Śląsk ŚZŻAK, przedstawiono informacje o Zjazdach w Okręgach: Bydgoszcz, Łódź, Radom i Zielona Góra. Dużo czasu poświęcono również na omówienie sprawy Okręgu Kielce.

Przedstawiciele z Muzeum Armii Krajowej poinformowali zebranych o tworzeniu bazy zawierającej ewidencję żołnierzy Armii Krajowej, a Pani dr Halina Postek z Muzeum Getta Warszawskiego o poszukiwaniu żołnierzy Armii Krajowej, którzy udzielali pomocy Żydom podczas II wojny światowej. Przedstawiciele obu instytucji zwrócili się do naszego Związku  z prośbą o pomoc przy realizacji obu projektów.

Zebranie kwartalne było również okazją, aby przedstawiciele Okręgów ŚZŻAK pokrótce przedstawili informacje z działalności na swoim terenie.

Po zakończeniu obrad odbyło się spotkanie wigilijno-noworoczne, które zainaugurował ks. kmdr Janusz Bąk – kapelan ŚZŻAK, przedstawiciel Ordynariatu Polowego WP, który odmówił modlitwę, pobłogosławił opłatek i uczestników spotkania, a także przekazał wspólnie z Prezesem ZG prof. dr hab. Leszkiem Żukowskim serdeczne życzenia, po czym wszyscy uczestnicy spotkania dzieląc się opłatkiem, złożyli sobie życzenia.

S.K

fot. A.M.Nowacka-Brysiak

DSC 0011

1

DSC 0090

 6

5

DSC 0132

DSC 0135

DSC 0153