20 grudnia 2018 roku w budynku PAST-y w siedzibie Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego - FPPP, odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia, połączone z nadaniem sali konferencyjnej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Zarząd FPPP: Prezesa por. Sławomira Pocztarskiego ps. "Bóbr" i Wiceprezesa Mirosława Chadę.

Spotkanie otworzył prof. Marek Cieciura – Wiceprezes ZG, Przewodniczący Rady FPPP, witając uczestników i uzasadniając nadanie sali Fundacji PPP imienia Marszałka.

Do powitania i podkreślenia roli Marszałka dołączył się Prezes ŚZŻAK mjr prof. Leszek Żukowski ps. „Antek”.

Nadanie sali konferencyjnej Fundacji PPP imienia Marszałka nastąpiło przez odsłonięcie posążka Marszałka. Uczynili to Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesław Kukuła i Dowódca Garnizonu Warszawskiego gen. bryg. Robert Głąb oraz Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - ŚZŻAK mjr prof. Leszek Żukowski i Prezydent m. st. Warszawy Rafał Trzaskowski.

Członkowie kapituły odznaki „Kolumbowie Rocznik 1920” Teresa Stanek i Sławomir Pocztarski odznaczyli Prezesa ŚZŻAK odznaką nr 1.

Prezes ŚZŻAK odznaczył Jana Ołdakowskiego - Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego Medalem Pamiątkowym "Za Zasługi dla ŚZŻAK", nadanym w rocznicę zdobycia budynku PAST-y 20 sierpnia tego roku.

W dalszej kolejności zabrali głos m. in.: Albert Stankowski – Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego, Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, gen. Robert Głąb oraz Teresa Stanek - Prezes Ogólnopolskiego Środowiska Żołnierzy AK Korpusu "Jodła" ŚZŻAK.

W spotkaniu oprócz wcześniej wymienionych brali udział: Wiesław Witek - Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego m. st. Warszawy, ppłk prof. Jerzy Majkowski - Prezes Okręgu Warszawa ŚZŻAK oraz członkowie Prezydium ZG ŚZŻAK i członkowie Rady FPPP.

Na zakończenie części oficjalnej ksiądz kmdr Janusz Bąk – kapelan ŚZŻAK, przedstawiciel Ordynariatu Polowego WP, odmówił modlitwę, pobłogosławił opłatek i uczestników spotkania, po czym wszyscy uczestnicy spotkania dzieląc się opłatkiem, złożyli sobie życzenia.

W dalszej części spotkania kolędował zespół Środowiska "Żywiciel".

Na zakończenie uroczystości została udostępniona księga pamiątkowa oraz zostały wręczone upominki mikołajkowe.

MC/SK

1

              fot. Mirosław Chada - FPPP

2 U

             fot. Rafał Motyl - Urząd m.st. Warszawy

3

              fot. Mirosław Chada - FPPP

IMG 1533

              fot. Mirosław Chada - FPPP

4

              fot. Mirosław Chada - FPPP

5

              fot. Mirosław Chada - FPPP

7 U

              fot. Rafał Motyl - Urząd m.st. Warszawy

6

              fot. Mirosław Chada - FPPP