15 grudnia 2018 roku odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgu Dolnośląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Spotkanie miało miejsce w siedzibie Okręgu przy Placu Solnym 14a.

W części roboczej wybrano Przewodniczącego Zjazdu, a także składy komisji zjazdowych. Na wniosek przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującym władzom Okręgu.

Członkowie naszego Związku – delegaci z kół i środowisk wybrali nowe władze Okręgu Dolnośląskiego.

Prezesem Okręgu został wieloletni członek Związku, Prezes Koła Wrocław-Psie Pole prof. dr hab. Stanisław Ułaszewski. W skład Prezydium Zarządu Okręgu zostali wybrani: Henryka Burda, Sławomir Gutowski, Waldemar Kolendo, Anna Krupowicz, Sylwia Krzyżanowska, Kajetan Marcinkowski, Wojciech Trębacz.

Wybrano także nowy skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Koleżeńskiego. W sposób szczególny podziękowano ustępującemu Prezesowi Okręgu Ryszardowi Filipowiczowi.

Odbyła się również dyskusja nad problemami występującymi w Okręgu i Związku. W swoim wystąpieniu nowo wybrany Prezes, dziękując za wybór, przedstawił idee i wartości, którymi będzie się kierował pełniąc zaszczytną i odpowiedzialną funkcję.

Przedstawiciel Zarządu Głównego kol. Maciej Jarosiński przedstawił informacje dotyczące aktualnej sytuacji w Zarządzie Głównym. Na pierwszym posiedzeniu zarząd określi zadania i podział obowiązków, o czym będziemy informować.

                                                                                        Wojciech Trębacz, Przewodniczący Zjazdu

fot. Beata Pierzchała

fot. Kajetan Marcinkowski

20181215 110643

P1010089

P1010100

P1010101