1.08.2019 r. - godz. 21.00

Tradycyjnie na Kopcu Powstania Warszawskiego przy ul. Bartyckiej zapłonął ogień pamięci. Będzie on widoczny nad miastem przez 63 dni, aż do 2 października.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz, kombatanci, harcerze oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Warszawy.

 

1.08.2019 r. - godz. 19.30

Na największej nekropolii Powstania Warszawskiego na warszawskiej Woli przy pomniku Polegli Niepokonani w obecności licznie zgromadzonych przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, instytucji oraz kombatantów i mieszkańców odbyła się modlitwa ekumeniczna i odczytano Apel Pamięci, a także list Prezydenta RP do uczestników uroczystości.

Kilka słów do zebranych skierowała również Wanda Traczyk-Stawska – żołnierz AK, działaczka Społecznego Komitetu ds. Cmentarza Powstańców Warszawy oraz Prezydent m.st. Warszawy.

Modlitwie ekumenicznej w intencji ofiar Powstania Warszawskiego przewodniczył Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek wraz z biskupami Kościołów chrześcijańskich abp Jerzym Pańkowskim, z prawosławnego ordynariatu WP i bp. Mirosławem Wolą, naczelnym kapelanem ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego w modlitwie wzięli także udział, Mohamed Adham Abd El Aal, przedstawiciel muzułmańskiego związku religijnego w Warszawie oraz Oriel Zaretsky, rabin gminy wyznaniowej żydowskiej.

Kwiaty w imieniu powstańców złożyli: Wanda Traczyk-Stawska oraz Prezes ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski.

Na zakończenie uroczystości orkiestra wojskowa odegrała wiązankę powstańczych melodii.

DSC 0556

DSC 0563

DSC 0573

 

1.08.2019 r. - godz. 17.00

W „Godzinę "W" punktualnie o godz. 17.00 w stolicy odezwały się syreny i kościelne dzwony, a na ulicach miasta zamarł ruch. W ten sposób tradycyjnie mieszkańcy Warszawy uczcili pamięć bohaterów.

W uroczystościach na warszawskich Powązkach przed Pomnikiem Gloria Victis uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, duchowieństwa, kombatanci oraz mieszkańcy stolicy.

Po odmówieniu krótkiej modlitwy, odegraniu hymnu państwowego i salwie honorowej w obecności licznie zgromadzonych sztandarów pod Pomnikiem Gloria Victis na warszawskich Powązkach złożono wieńce.

 

1.08.2019 r. - godz. 14.00

Na uroczystości przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej tradycyjnie w asyście pocztów sztandarowych i warty honorowej zgromadzili się przedstawiciele najwyższych władz państwowych i samorządowych, parlamentarzyści, hierarchowie kościelni, przedstawiciele związków kombatanckich oraz licznie przybyli mieszkańcy stolicy, którzy złożyli hołd twórcom Polskiego Państwa Podziemnego.

List od Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego odczytał Wicemarszałek Sejmu RP Ryszard Terlecki, a w imieniu Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka Szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej Łukasz Kudlicki. Następnie przemówienie wygłosili: Prezes ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski oraz Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski.

Uroczystość pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej zakończyło składanie wieńców. Wspólny wieniec od organizacji kombatanckich w imieniu ŚZŻAK składali: Prezes ZG prof. dr hab. Leszek Żukowski. Wiceprezes ZG Hanna Stadnik, członek Prezydium ZG Tadeusz Filipkowski.

DSC 0450

DSC 0466

DSC 0485

DSC 0526

DSC 0501

DSC 0544

 

1.08.2019 r. - godz. 13.15

Przed pomnikiem Komendanta Głównego Armii Krajowej Stefana „Grota” Roweckiego zapłonęły znicze, a liczne delegacje złożyły wieńce.

Prezes ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski złożył wiązankę kwiatów wspólnie z Prezydentem m.st. Warszawy Rafałem Trzaskowskim.

DSC 0430

DSC 0436

DSC 0443

 

1.08.2019 r. - godz. 10.00

Przy Pomniku „Mokotów Walczący - 1944” w parku im. Generała Orlicz-Dreszera hołd żołnierzom Armii Krajowej walczącym podczas Powstania Warszawskiego oddali kombatanci, przedstawiciele władz oraz harcerze i mieszkańcy.

Jak co roku elementem obchodów na Mokotowie był przemarsz uczestników na ul. Dworkową, gdzie w 1944 r. Niemcy wymordowali wychodzących z kanałów żołnierzy z Pułku AK „Baszta”.

 

1.08.2019 r. - godz. 9.00

Przy ul. Filtrowa 68 – dawnej siedziby konspiracyjnej kwatery Okręgu Warszawskiego AK odbyła się uroczystość składania kwiatów przed tablicą upamiętniającą podpisanie przez płk Antoniego Chruściela „Montera”, dowódcę Okręgu Warszawskiego AK rozkazu rozpoczęcia Powstania Warszawskiego.

W uroczystości uczestniczył Wiceprezes ZG ŚZŻAK prof. Marek Cieciura i członek Prezydium ZG, Prezes FPPP Mirosław Chada.

 

31.07.2019 r. - ok. godz. 20.00

Po przerwie technicznej na Placu Krasińskich rozpoczął się koncert „Warszawa jest smutna bez ciebie”.

Była to opowieść o Warszawie sprzed Powstania, opowieść o tęsknocie do miasta, do miejsc, do ludzi, których już nie ma.

Poprzez piosenki została opowiedziana historia chłopca, który jeszcze przed wojną poznał dziewczynę. Kochał i marzył o lepszych czasach … po okupacji, a w końcu wraz z ukochaną poszedł do Powstania.

Widzowie usłyszeli piosenki dobrze znane wielu pokoleniom Polaków w wykonaniu m.in. Kayi, Krzysztofa Zalewskiego, Adama Nowaka i innych

DSC 0366

DSC 0374

 

31.07.2019 r. - godz. 18.00  

W przeddzień wybuchy Powstania Warszawskiego jak co roku przy Pomniku Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich odbyła się uroczysta Polowa Msza Święta z udziałem powstańców i najwyższych władz państwowych.

Mszy Świętej przewodniczył Biskup Polowy WP Józef Guzdek, a koncelebrowało ją liczne grono biskupów i kapłanów.

Tuż po zakończonej Eucharystii okolicznościowe przemówienia wygłosili: Prezydent RP Andrzej Duda, Wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich Zbigniew Galperyn oraz Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski.

Następnie w hołdzie bohaterskim i niezłomnym powstańcom odczytano Apel Pamięci i uczczono bohaterów salwą honorową.

Przed Pomnikiem Powstania Warszawskiego, przy dźwiękach werbli i w asyście licznie zgromadzonych pocztów sztandarowych, złożono wieńce. Wspólny wieniec od Powstańców Warszawskich  złożyli również przedstawiciele ŚZŻAK: Prezes ZG prof. dr hab. Leszek Żukowski, Wiceprezes ZG Hanna Stadnik oraz członek Prezydium ZG Tadeusz Filipkowski.

Oprócz bezpośrednich uczestników walk z tamtego okresu w uroczystościach uczestniczyli m.in. przedstawiciele: parlamentu, władz samorządowych i korpusu dyplomatycznego, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Muzeum Powstania Warszawskiego, Instytutu Pamięci Narodowej, Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej. Nie zabrakło również harcerzy oraz licznie przybyłych mieszkańców stolicy.

Kazanie Biskupa Polowego WP

DSC 0206

DSC 0224

DSC 0176

DSC 0294

DSC 0311

DSC 0319

 

31.07.2019 r. - godz. 10.00

Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta sesja Rady m.st. Warszawy, podczas której wręczono akty nadania Honorowego Obywatela m.st. Warszawy.

Ten honorowy tytuł z rąk Prezydenta m.st. Warszawy i Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy w tym roku otrzymali: Halina Jedrzejewska ps. „Sławka”, pośmiertnie śp. prof. dr hab. Jerzy Majkowski ps. „Czarny” oraz Paweł Pawlikowski.

Podczas uroczystej sesji na Zamku Królewskim 20 osób i dwie instytucje otrzymały również Nagrody m.st. Warszawy w tym Wiceprezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołmierzy Armii Krajowej Hanna Stadnik.

Program i biogramy wyróżnionych osób

 

30.07.2019 r. - godz. 11.00

W Parku Wolności na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego, jak co roku, odbyło się spotkanie Powstańców Warszawskich z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i Prezydentem m.st. Warszawy.

Przybyłych, dostojnych gości powitał Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski.

Podczas uroczystości Prezydent RP Andrzej Duda tradycyjnie wręczył ordery i odznaczenia państwowe bohaterom tamtych dni, jako wyraz szacunku, wdzięczności i pamięci dla walczących, a następnie przemówienia okolicznościowe wygłosili: Prezydent RP Andrzej Duda, Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski, Wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich Halina Jędrzejewska oraz Prezes ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski.

Podczas uroczystego spotkania kombatanci przekazali Prezydentowi m.st.Warszawy "Przesłanie Powstańców Warszawskich do Młodych Polaków”.

„Przesłanie Powstańców Warszawskich do Młodych Polaków"

"My, Powstańcy Warszawscy, żołnierze Armii Krajowej, 1 sierpnia 1944 roku podjęliśmy walkę z przeważającymi siłami wroga. Przeciwstawiliśmy się totalitarnemu złu, walcząc o wolną Polskę i jej stolicę. Stanęliśmy w obronie wartości, które dla nas były ważniejsze niż życie. Dziś nie musimy już o te wartości walczyć, ale mamy obowiązek kształtować rzeczywistość, w której będą one stale obecne.

W dniu 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego pragniemy powierzyć Wam, Młodzi Przyjaciele, pielęgnowanie tych wartości – po to, aby następne pokolenia pamiętały o nich, czerpiąc z nich siłę i inspirację.
Oto wartości, które Wam przekazujemy:
Wolność, Miłość do Ojczyzny, Wierność, Męstwo, Honor, Prawość, Przyjaźń, Tolerancja, Pomoc Słabszym, Sumienność.

Zasady te i ideały przyświecały nam nie tylko w czasie Powstania Warszawskiego, ale także przez wszystkie lata naszego życia. Wierzymy, że będziecie budować świat oparty na tych wartościach".

W spotkaniu m.in. udział wzięli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz organizacji kombatanckich. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej reprezentowali licznie przybyli członkowie naszego Związku.

osoby odznaczone

S.K

fot. S.K